Kære klima-interesserede

Klimabevægelsen støtter varmt op om AnsvarligFremtid kampagnen, så vi håber at du også vil støtte initiativet.

Læs mere om status på kampagnen herunder ved deres seneste nyhedsbrev, samt hvordan du kan bidrage.

Hjælp med at indsamle stemmer til generalforsamling i JØP og MP Pension
JØP afholder generalforsamling den 28. april og MP Pension den 29. april 2014. Vi anbefaler kraftigt alle medlemmer at deltage i generalforsamlingen.
Som du kan læse af referatet fra generalforsamlingen i DIP herunder, så kan selv ganske få stemmer være afgørende for, om divestment forslaget kan vedtages.
Derfor, hvis du har kolleger, venner eller familie som er medlem af JØP eller MP Pension, så opfordr dem til også at stemme.

Instruktionerne for hvordan man stemmer er tilgængelige online her: http://ansvarligfremtid.dk/Home [1]

DIVESTMENT-FORSLAG I DIP FALDT EFTER FINTÆLLING – ET KORT REFERAT AF FORLØBET.

Torsdag den 3. april afholdtes generalforsamling i DIP: Diplom- og Akademiingeniørernes Generalforsamling, i Ingeniørhuset,København. Det fremsatte divestment forslag gjorde det til en usædvanlig begivenhedsrig
generalforsamling.

Forslagsstilleren Rose Holdt præsenterede forslaget, og dernæst blev forslaget debatteret ved en række indlæg og kommentarer, herunder en række støttende oplæg, men også oplæg fra bestyrelsen som anbefalede et nej.

Efter gennemgang og drøftelse af forslaget, så skred forsamlingen til afstemning. Efter det blev klart, at forslagsstilleren Rose Holdt havde medbragt hele cirka 87 gyldige fuldmagter, så måtte alle de ca. 135 registrere sig i medlemssystemet, så man kunne sikre at alle fremmødte var stemmeberettigede. Først efter fintællingen lå det klart, at forslaget blev nedstemt med en snæver margen.

Bestyrelsen havde modtaget 13 JA-brevstemmer, og blandt de ca. 136 deltagende forsamlingen, stemte 24 ja. I alt 126 JA-stemmer Bestyrelsen havde modtager 34 NEJ-brevstemmer, og der var ca. 112 deltagere på generalforsamlingen (inkl. bestyrelsen) som stemte NEJ – I ALT 148 NEJ-STEMMER.

Fra AnsvarligFremtids side, betragter vi resultatet som en vældig succes, og forslagsstillerne fik desuden på generalforsamlingen masser af positive tilkendegivelser og anerkendelser for det grundige og ihærdige arbejde med forslaget, herunder også ros fra Bestyrelsen. Det hele foregik i god ro og orden. Dirigenten synes at det havde været en fornøjelig og “begivenhedsrig” aften. Fra AnsvarligFremtids side lyder der en kæmpe anerkendelse, særligt til Rose og de mange ingeniører som gav fuldmagt til Rose, eller som selv stemte ja til forslaget. Vi er overbeviste om, at forslaget nok skal få flertal når vi fremsætter det igen til næste år.

MP PENSION OFFENTLIGGØR NOTAT OMKRING “STRANDED ASSETS”

Som forberedelse til generalforsamlingen i MP Pension, har bestyrelsen for MP Pension fået udarbejdet (af Unipension) et 36-siders langt notat “Stranded Assets”, hvori de gennemgår hele problematikken omkring de
enorme reserver af kul, olie og gas som ikke kan afbrændes, hvis klimamålsætningerne skal overholdes. Fra AnsvarligFremtid kvitterer vi for at bestyrelsen på denne måde i detaljer har valgt – offentligt – at redegøre for deres opfattelse af problematikken – en analyse der i øvrigt leder frem til bestyrelsens anbefaling om at stemme nej til
forslaget. Vi er naturligvis ikke enige i konklusionen!
Notatet kan læses hér:
http://www.mppension.dk/media/578d2bb2-dc06-42b3-a132-d6971674cc84/400444880/Generalforsamlinger/Fælles%202014/Stranded%20Assets%20-%20baggrundsnotat.pdf [2]

Øvrige væsentlige nyheder om divestment af kul, olie og gas:

7. April. FNs klimapanel: Kun en brøkdel af de fossile reserver må brændes af.
http://www.information.dk/comment/851738 [3]

7. April. Dagbladet Ingeniøren: Ingeniørernes pensionskasse fortsætter de sorte energiinvesteringer.
http://ing.dk/artikel/gyserafstemning-ingenioer-pensionskasse-fortsaetter-med-investere-i-olie-og-kul-167594 [4]

5. April. Pensionskunder til kamp mod fossile investeringer. Dagbladet Information http://www.information.dk/493542 [5]

5. April. Norges Finansminister: Norges oliefond skal øge sine investeringer i grøn og vedvarende energi.
http://www.rtcc.org/2014/04/04/norways-oil-fund-to-increase-clean-energy-investments/ [6]

4. April. FNs klimachef-forhandler Christiana Figueres til olie-industrien: Indstil jer på, at 3/4 af de fossile reserver skal
blive i undergrunden. Påbegynd øjeblikketligt en grøn omstilling af jeres energiproduktion.
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/03/un-climate-chief-figueres-oil-gas_n_5082782.html [7]

3. April. Netværket 350.org [8] har lavet en liste over “7 væsentlige argumenter for at sælge fossil-aktiver”:
http://350.org/7-reasons-to-sell-your-fossil-fuel-stocks-now/ [9]

3. April. Exxon Mobile: Vi frygter ikke at vores olie og gas lander som “stranded assets”, for vi anser det for usandsynligt at verden går imod en “low carbon path”.
http://www.rtcc.org/2014/04/01/exxon-mobil-dismisses-climate-change-risks-to-future-growth/ [10]

3. April. Pension Danmark modtager priser for deres mange investeringer i grøn og bæredygtig energi.
http://www.pension.dk/en/english/About-PensionDanmark/News/PD-news/PensionDanmark-wins-two-new-awards-for-green-investments-/ [11]

2. April. Krav til pensionskasser: Drop de sorte investeringer. Dagbladet Børsen
http://finans.borsen.dk/artikel/1/280160/krav_til_pensionskasser_drop_sorte_investeringer.html [12]

28. Marts. Britiske læger i det anerkendte lægetidsskrift British Medical Journal anbefaler lægestanden at diveste.fra kul, olie og gas http://350.org/press-release/divestment-just-what-the-doctor-ordered/ [13]

27. Marts. Næste finanskrise kan ligge i undergrunden. Webmagasinet Energiwatch.
http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article6591384.ece?utm_source=Feed&utm_medium=top&utm_campaign=Morgen&utm_content=2014-03-27+08%3A20%3A00 [14]

26. Marts. Svensk videnskabsradios miljøprogram “Klotet” sender tema om den voksende Fossil Free divestment bevægelse som også i Sverige vil påvirke Universiteter, Kommuner og Pensionsselskaber til at stoppe lån og investeringer i kul, olie og gas.
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/342748?programid=3345&playepisode=342748 [15]

FORTÆL DIN OMGANGSKREDS OM ANSVARLIGFREMTID INITIATIVET:

Jo større opbakning initiativet får, jo bedre er chancerne for at medierne vil fortælle om dette initiativ. Du kan læse og dele dette nyhedsbrev med dine kollegaer. Du kan også finde flere oplysninger på www.ansvarligfremtid.dk [16] og
du kan blive løbende opdateret om nyheder indenfor emnet på vores facebook side http://www.facebook.com/AnsvarligFremtid [17], som vi også vil opfordre dig til at dele med andre.

Har du spørgsmål til denne email eller andet, så tøv ikke med at skrive til info@ansvarligfremtid.dk

Med venlig hilsen
Klimabevægelsen i Danmark

pva. AnsvarligFremtid

Thomas Meinert Larsen, Medlem af MP Pension
Jens Hørby Jørgensen, Medlem af JØP
Rose Laden Holdt, Medlem af DIP

Links:
——
[1] http://ansvarligfremtid.dk/Home
[2] http://www.mppension.dk/media/578d2bb2-dc06-42b3-a132-d6971674cc84/400444880/Generalforsamlinger/Fælles%202014/Stranded%20Assets%20-%20baggrundsnotat.pdf
[3] http://www.information.dk/comment/851738
[4] http://ing.dk/artikel/gyserafstemning-ingenioer-pensionskasse-fortsaetter-med-investere-i-olie-og-kul-167594
[5] http://www.information.dk/493542
[6] http://www.rtcc.org/2014/04/04/norways-oil-fund-to-increase-clean-energy-investments/
[7] http://www.huffingtonpost.com/2014/04/03/un-climate-chief-figueres-oil-gas_n_5082782.html
[8] http://350.org/
[9] http://350.org/7-reasons-to-sell-your-fossil-fuel-stocks-now/
[10] http://www.rtcc.org/2014/04/01/exxon-mobil-dismisses-climate-change-risks-to-future-growth/
[11] http://www.pension.dk/en/english/About-PensionDanmark/News/PD-news/PensionDanmark-wins-two-new-awards-for-green-investments-/
[12] http://finans.borsen.dk/artikel/1/280160/krav_til_pensionskasser_drop_sorte_investeringer.html
[13] http://350.org/press-release/divestment-just-what-the-doctor-ordered/
[14] http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article6591384.ece?utm_source=Feed&utm_medium=top&utm_campaign=Morgen&utm_content=2014-03-27+08%3A20%3A00
[15] https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/342748?programid=3345&playepisode=342748
[16] http://www.ansvarligfremtid.dk/
[17] http://www.facebook.com/AnsvarligFremtid