Kære medlem af Klimabevægelsen

Internationalt arbejdes der på at øge klima-mobiliseringen frem mod COP21, herunder særligt ved en ”weekend of actions” den 28-29. November ifm. COP21 mødet i Paris. I Paris vil der være mobilisering både før og under topmødet, men særligt søndag den 29. november 2015 er udpeget til mobiliseringsdag i alle lande.

I ret lang tid har desuden weekenden 26-27. september været udpeget som klima-mobiliseringsdag med fokus på løsninger, og det er fornemmelsen at der i de fleste lande vil være aktiviteter den 28-29. november, men at der også i en række lande vil være mobilisering 26-27. september, netop som en optakt og pre-mobilisering til 29. november.

I går (4 august) blev der afholdt et møde omkring klima-mobilisering med deltagelse af Mellemfolkeligt Samvirke, Greenpeace, NOAH, Klimabevægelsen og SkifergasNejTak.

Vi havde en rigtig fin snak, og selvom flere organisationer er meget fokuserede på at lave et event den 26. september, så er der et stort ønske om at få øvrige relevante NGOer til at give deres input til, hvordan vi bedst muligt skaber momentum frem mod COP21 i Paris, herunder ved at arrangere events 26/9, men også – og især – søndag 29/11.

…læs mere i referatet (vedlagt), som I naturligvis er meget velkomne til at kommentere.

Vi vil redegøre for vores tanker på næstkommende 92-gruppe møde i næste uge.

Vi har desuden fastsat et næste ”Klima-event” planlægningsmøde mandag 17. august kl. 16 i lokalet ”Møderiet” hos Mellemfolkeligt Samvirke Fælledvej 12, hvor alle naturligvis er velkomne.

I er meget velkomne til at videresende denne email/referat til andre relevante personer/organisationer.

OBS: Nye/andre personer som gerne vil modtage indkaldelsen til mødet 17. august bør sende deres email adresse til mig (sek@klimabevaegelsen.dk) , og så vil de modtage fremtidige mails og indkaldelser…

Mange hilsener
Thomas Meinert Larsen
pva. Klimabevægelsen i Danmark
Mobil 2271 7058