Kære Klima interesserede

 

Klimabevægelsen er samarbejdspartner på initiativet ANSVARLIGFREMTID.

 

Initiativet har nu samlet godt 430 støtter, og har udsendt det første nyhedsbrev, som bringes herunder.

 

Efter nyhedsbrevet er udsendt, så er der samlet mindst 10 medstillere til fremsættelse af forslaget for både DIP, JØP og MP Pension.

 

I Klimabevægelsen håber vi at du og andre også vil støtte op om initiativet. Du kan læse mere om hvordan du kan bidrage i nyhedsbrevet herunder.

 

____________________________

 

Kære underskriver af AnsvarligFremtid

 

Vi skriver til dig fordi du er en blandt foreløbigt 430 personer som har underskrevet initiativet AnsvarligFremtid, og som ønsker at blive orienteret om initiativet via nyhedsbrev.

 

Vi er meget taknemmelige for din støtte, og herunder følger så 1. nyhedsbrev:.

 

Det ligger nu fast, at der til foreløbig 3 generalforsamlinger i Arbejdsmarkedspensionskasserne DIP (Danske civil-og akademiingeniørers Pensionskasse, 3. april), JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, 28 april) og MP Pension (Pensionskassen for Magistre og Psykologer, 29 april) i 2014 vil blive fremsat dette enslydende forslag:

 

”DIP (ELLER JØP ELLER MP PENSION) FORPLIGTER SIG MED VEDTAGELSEN AF DETTE FORSLAG TIL ØJEBLIKKELIGT AT STOPPE YDERLIGERE INVESTERINGER I KUL-, GAS- OG OLIESELSKABER, OG INDEN 31. DECEMBER 2018 AT HAVE AFHÆNDET AL EJERSKAB AF – SAMT FONDE DER INKLUDERER – AKTIER OG OBLIGATIONER I KUL-, GAS- OG OLIESELSKABER.”

 

Det er vi meget begejstrede for. Baseret på erfaringer fra tidligere generalforsamlinger i Pensionsselskaber, så er det dog meget vigtigt at der er så mange stillere som muligt til at fremsætte forslaget. Det signalerer både til pensionsselskabets bestyrelse og til de øvrige fremmødte på generalforsamlingen, at det er et forslag som der er en

bredere opbakning bag. Derfor er vi i gang med at finde medstillere til dette forslag indenfor hver af de 3 pensionsselskaber, og derfor har alle underskrivere af disse 3 pensionskasser fået en opfordring til at

være medstiller.

 

Hvorfor fremsætter vi dette forslag, og hvad forventer vi af forslaget: Med det fremsatte forslag ønsker vi at signalere, at det haster rigtig meget med at få frasolgt de enorme investeringer i kul, olie og gas som er med til at fastholde verden i stærk afhængighed af fossile brændsler.

Når vi ønsker at frasalget af aktiver i kul, olie og gas skal ske over en 5-årig periode, så er det på baggrund af anbefalinger fra den globale divestment kampagne “Fossil Free”, som vurderer at 5 år er tilstrækkeligt til at gennemføre en sådan ændring af selskabernes investeringsstrategi.

 

Fra AnsvarligFremtid er vi meget opmærksomme på, at det kræver mange stemmer for at få vedtaget dette forslag, og det er usikkert om vi på generalforsamlingen i 2014 kan lykkes med at få vedtaget forslaget. Fremsættelsen, drøftelsen og afstemningen om forslaget, har imidlertid den meget vigtige rolle, at det tvinger pensionsselskabets bestyrelse

samt alle medlemmerne til at tage stilling til spørgsmålet. Det er således vores forventning, at uanset om forslaget bliver vedtaget eller ej i 2014, at det alligevel vil komme til at påvirke pensionsselskabets investeringer i en retning som reducerer de uetiske og risikable investeringer i kul, olie og gas. Vi har desuden en forventning om at genfremsætte forslaget i 2015, hvis det ikke bliver vedtaget i år.

 

Vi understreger desuden, at der – også fra underskrivere af AnsvarligFremtid – naturligvis samtidig kan fremsættes andre forslag som kan reducere pensionsselskabernes investeringer i kul, olie og gas.

 

HJÆLP TIL ØGET OPLYSNING OG ANNONCERING:

Fordi vi nu ved, at der ved hele 3 generalforsamlinger vil blive fremsat enslydende medlemsforslag, så forventer vi, at vi kan få medierne til at fortælle om vores initiativ. Men vi ønsker fortsat at indsamle langt flere underskrifter, både fra

medlemmer af DIP, JØP og MP Pension, men også fra medlemmer af alle øvrige pensionsselskaber.

 

Derfor vil vi i starten af 2014 øge vores oplysningsindsats om initiativet og om de kommende generalforsamlinger, herunder ved opsætning af plakater på arbejdspladser for DIP, JØP og MP medlemmer, herunder gerne på din arbejdsplads.

 

Derfor, hvis du har mulighed for at opsætte plakater på din arbejdsplads, så fremsender vi dem gerne til dig, hvis du oplyser antal plakater, samt navn og adresse på modtager i en email til info@ansvarligfremtid.dk

 

Jo større opbakning vi får, jo bedre er chancerne for at medierne vil fortælle om dette initiativ. Du kan også læse og dele vedlagte artikel om den globale divestment kampagne “_Fossil Free_” med dine kollegaer.

 

Du kan også finde flere oplysninger på www.ansvarligfremtid.dk [1] og du kan blive løbende opdateret om nyheder indenfor emnet på vores facebook side “AnsvarligFremtid”, som vi også vil opfordre dig til at dele med andre.

 

Har du spørgsmål til denne email eller andet, så tøv ikke med at skrive til info@ansvarligfremtid.dk

 

Pva. AnsvarligFremtid initiativet

Rune Johansen, AnsvarligFremtid

Thomas Meinert Larsen, Medlem af MP Pension

Jens Hørby Jørgensen, Medlem af JØP

Rose Laden Holdt, Medlem af DIP

 

Links:

——

[1] http://www.ansvarligfremtid.dk/