Kære klimainteresserede

Herunder følger en række spændende arrangementer

KALENDEREN

Klima-kalenderen udsendes regelmæssigt som et udklip taget direkte fra kalenderen fra klimanetvaerk hjemmesiden
https://www.klimabevaegelsen.dk/events/event/listUpcoming [1] hvor du kan læse mere om arrangementerne.

18. marts 2014. GNBO-netværksmøde: Plan2B – Bæredygtig Beskæftigelse
Kl. 16:15 til 18:00 i Byggefagenes hus, Lygten 10, København
Vi er nogen, der sammen med andre har besluttet at starte PLAN2B-bæredygtig beskæftigelse med base på Aalborg Universitet i København. Idéerne bag/mulighederne i det vil vi gerne tale om. Vedhæfter en kort beskrivelse af initiativet, som undertegnede siden 1. feb. er hoppet ud i fuld tid. Jeg håber at se så mange som muligt tirsdag 18. marts kl. 16.15, Byggefagenes hus, Lygten 10, København. Hvis nogen skulle have andre ting til en evt. dagsorden, så skriv endelig til Hans Henrik Samuelsen på hanshenrik@klimaforum.org

18. marts 2014. Skifergasmøde Ålborg (Film og debat)
Kl. 19:00 til 22:00 på Cafe kul.
FRACK OFF! – En aften om Skifergas. Café KUL sætter fokus på konsekvenserne af skifergasproduktion og det danske skifergasprojekt med en udstilling i samarbejde med Greenpeace.
Arrangeret af Skifergasnejtak
Type: skifergasmøde
Link: http://www.skifergasnejtak.dk/ [2]

19. Marts 2014. Danmarks omstilling til et fossil-frit samfund i 2050
Kl. 19:00 til 21:30 på The Impact Hub Copenhagen
Debataften om Danmarks omstilling til et fossil-frit samfund i 2050 – ved energipolitisk rådgiver Rasmus Ingstrup fra Energinet.dk. Energinet.dk har ansvaret for at sikre, at Danmark kommer sikkert igennem den grønne omstilling til et fossilfrit samfund … Arrangeret af Klimabevægelsen i Danmark og The Impact Hub
https://www.facebook.com/#!/events/257163904448195/ [3]
Type: foredrag, og, debat

20. marts 2014. Handlekraft – omstilling fra tanke til handling v. Andreas Lloyd
Kl. 19:30 til 21:30 på The Impact Hub”
Det er kun, når vi føler, at vi kan gøre noget selv, at vi kan håbe. Håb er ikke en lottokupon, som du kan sidde og føle dig heldig med i sofaen. Håb er en økse, som du kan bryde døre ned med Andreas Lloyd er medstifter af samfundslaboratoriet Borgerlyst, aktiv i Københavns Fødevarefællesskab og medlem af Omstilling Nu. Sammen med sin makker Nadja Pass har han netop udgivet bogen “Borgerlyst – Handlekraft i hverdagen”Om oplægsholderen: Andreas Lloyd er medstifter af samfundslaboratoriet Borgerlyst, aktiv i Københavns Fødevarefællesskab
og medlem af Omstilling Nu. Sammen med sin makker Nadja Pass har han netop udgivet bogen “Borgerlyst – Handlekraft i hverdagen”Andreas Lloyd er medstifter af samfundslaboratoriet Borgerlyst, aktiv i Københavns
Fødevarefællesskab og medlem af Omstilling Nu. Sammen med sin makker Nadja Pass har han netop udgivet bogen “Borgerlyst – Handlekraft i hverdagen”Andreas Lloyd er medstifter af samfundslaboratoriet Borgerlyst, aktiv i Københavns Fødevarefællesskab og medlem af Omstilling Nu. Sammen med sin makker Nadja Pass har han netop udgivet bogen “Borgerlyst – Handlekraft i hverdagen”Andreas Lloyd er medstifter af samfundslaboratoriet Borgerlyst, aktiv i Københavns Fødevarefællesskab og medlem af Omstilling NU. Sammen med sin makker Nadja Pass har han netop udgivet bogen “Borgerlyst – Handlekraft i hverdagen”
Arrangeret af Omstilling NU
Type: oplæg, og, debat
Læs mere: https://www.facebook.com/events/582487858502096 [4]

25. MARTS 2014. URANKONFERENCE I KØBENHAVN
Kl. 13:00 til 17:00 – Fællessalen på Christiansborg (Adgang via
Besøgsindgange)
“_The Impacts of Uranium Mining in Greenland and the Rest of the World”_
International konference om uranudvinding i Grønland Fællessalen …
BAGGRUND: I oktober 2013 ophævede det grønlandske parlament Inatsisartut den 25 år gamle ‘nul-tolerance-politik’ for uranudvinding. Dermed tog man et afgørende skridt hen imod, at Grønland i løbet af nogle år kan blive en af de fem største uranproducenter i verden. Arrangeret af NOAH, Avataq, VedvarendeEnergi og Det Økologiske Råd
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding skal ske senest d. 23. marts på http://noah.dk/debat [5]
Læs mere: https://www.klimabevaegelsen.dk/events/urankonference-i-k-benhavn [6]

27. MARTS 2014. VI BYGGER SELV VORES BÆREDYGTIGE LØSNINGER
Kl. 17:00 to 19. juni 2014 at 21:00 – Værftet, Den flydende by,
LANDVINDINGSGADE 16
I dette kursusforløb vil vi bygge og diskutere bæredygtige løsninger. De færdige produkter vil kunne installeres i dit eget kolonihavehus, sommerhus mv., og i nogle tilfælde i lejligheder og fællesgårde. Arrangeret af Grobund aftenskole
Type: aftenskolekursus

30. Marts 2014. Klimabevægelsen Landsmøde: TEMA om Divestment
Kl. 12:00 til 17:00 i Det Økologiske Inspirationshus
Klimabevægelsen afholder landsmøde med divestment som tema.  Baggrund: Indenfor kort tid er den globale _Fossil Free_ divestment kampagne vokset i styrke, og man må sige at den er gået “mainstream”, og er også godt repræsenteret i Danmark med initiativet AnsvarligFremtid.  På mødet vises fra kl. 12 filmen “_Do The Math_”.
Fra kl. 13 får vi en status på kampagnen i Danmark og i Norge v. politisk rådgiver Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender (Norge) samt i resten af verden v. Tim Ratcliffe, European Divestment Coordinator 350.org [7].
De fremtidige planer for AnsvarligFremtid divestment kampagnen i Danmark sættes til diskussion.
Arrangeret af Klimabevægelsen i Danmark
Læs mere:
https://www.klimabevaegelsen.dk/events/klimabev-gelsen-landsm-de-divestment [8]
Type: landsmøde, og, debat

1. april 2014. Debat: Hvad betyder EU for dansk energi- og klimapolitik frem mod 2030?
Kl. 13:00 til 16:00 – Industriens Hus ved Rådhuspladsen, København
Den 25. maj er der valg til Europaparlamentet. Samtidig er EU i gang med at udforme den kommende klima- og energipolitik frem mod 2030. Dette er et afgørende øjeblik for industrien og energisektoren i Danmark. Derfor
sætter Dansk Energi og DI tirsdag den 1. april den europæiske klima- og energipolitik til debat sammen med de danske spidskandidater til EP-valget, hvor en række skarpe meningsdannere vil kickstarte debatten med konkrete eksempler.
Deltagelse er gratis, men tilmelding påkrævet.
Arrangeret af Dansk Industri – Energi
Læs mere: http://energi.di.dk/Nyheder/Pages/DIogDanskEnergisaetter.aspx [9]
Type: eu, debat

3. APRIL 2014. DIP – GENERALFORSAMLING
Kl. 17:00 til 19:00 i Ingeniørhuset
Danske civil-og akademiingeniørers Pensionskasse (DIP) afholder generalforsamling.
Ét af de fremsatte forslag til generalforsamlingen er: “_Jeg opfordrer mit pensionsselskab til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og inden 31. december 2018 at have afhændet al ejerskab af – samt fonde der inkluderer – aktier og obligationer i kul-, gas- og olieselskaber._”
Arrangeret af DIP
Type: generalforsamling

3. april 2014. ‘VARM LUFT FOR MILLIARDER’/ THE CARBON CROOKS
Kl. 19:00 til 21:30 – Christianshavns Gymnasium, opg.C, lok.12 eller 10
Fremvisning af dokumentarfilm fra september 2013, lavet af Tom Heinemann. Problematisering af det markedsbaserede klimapolitik-instrument kulstof-kvotehandel.
Arrangeret af Rolf Czeskleba-Dupont
Type: fremvisning, foredrag og debat.
Læs mere: http://grobund.nu/gro3/main.php?side=hold.php&hold=101 [10]

4. APRIL 2014. ÅRSMØDE 2014 – DET BÆREDYGTIGE FÆLLEDSKAB
– Samsø Skoles hal Marsk Stigs Vej 5, Tranebjerg 8305 Samsø

Vi er mange, der står sammen om en grøn omstilling, bæredygtighed, selvforsyning, ­alternative boformer og glæde.
Vi har en fælled, som vi sammen kan passe på og få flere til at passe på.
Arrangeret af: Landsforeningen Økologisk Byggeri, Landsforeningen for Økosamfund, Permakultur Danmark, Omstilling Danmark, Økologisk Samsø og Landsforeningen Praktisk Økologi
Type: årsmøde
Læs mere: http://www.oekologi.dk/aarsmoede/ [11]

10. APRIL 2014. HVORFOR KYOTOPROCESSEN IKKE HJALP, V. JØRGEN HENNINGSEN
Kl. 19:00 til 21:00 – Christianshavns Gymnasium, opg.C, lok.12 eller 10
HVORFOR KYOTOPROCESSEN IKKE HJALP MOD DEN GLOBALE OPVARMNING
Afspilning af et interview med Jørgen Henningsen, lavet af Tom Heinemann. Samler den kritiske historiske viden. Hvis politikerne indrømmede fiaskoen, kunne vi starte på en reel politik i forhold til konkrete sektorer. …
Arrangeret af Rolf Czeskleba-Dupont
Type: foredrag, og diskussion
Læs mere: http://grobund.nu/gro3/main.php?side=hold.php&hold=101 [10]

24. APRIL 2014. HJÆLPER CDM-KREDITTER FATTIGE LANDE? V. JØRGEN FENNHAN
Kl. 19:00 til 21:00 – Christianshavns Gymnasium, opg.C, lok.12 eller 10
‘DEM OG OS’ – HJÆLPER CDM-KREDITTER FOR FATTIGE LANDE?
Er kreditterne under Kyoto-protokollens Clean Development Mechanism undtagelsen, der redder EU’s klimakreditter? Eller er de endnu et alibi på klimakapitalismens overdrev?
Arrangeret af Rolf Czeskleba-Dupont
Type: foredrag, med, diskussion
Læs mere: http://grobund.nu/gro3/main.php?side=hold.php&hold=101 [10]

28. APRIL 2014. JØP – GENERALFORSAMLING
Kl. 17:00 til 19:00 i Flintholm Company House
JØP – Juristernes og Økonomernes Pensionskasse afholder generalforsamling.
Ét af de fremsatte forslag til generalforsamlingen er: “_Jeg opfordrer mit pensionsselskab til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og inden 31. december 2018 at have afhændet al ejerskab af – samt fonde der inkluderer – aktier og obligationer i kul-, gas- og olieselskaber_.”
Arrangeret af JØP
Type: generalforsamling

29. APRIL 2014. MP PENSION – GENERALFORSAMLING
Kl. 16:00 til 18:00 i København
MP Pension – Pensionskassen Magistre og Psykologer afholder generalforsamling.
Ét af de fremsatte forslag til generalforsamlingen er: “_Jeg opfordrer mit pensionsselskab til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og inden 31. december 2018 at have afhændet al ejerskab af – samt fonde der inkluderer – aktier og obligationer i kul-, gas- og olieselskaber_.”
Arrangeret af MP Pension
Type: generalforsamling

29. april 2014. HVAD FEJLER KLIMABEVIDSTHEDEN?
Kl. 19:00 til 21:00 – Verdens Kulturcenter, lok.301
Offentligt møde med Kirsten Halsnæs, John Holten Andersen og Bente
Hessellund: HVAD FEJLER KLIMABEVIDSTHEDEN? Er det klimakapitalismens skyld? Er det politikernes skyld? Eller forbrugernes? Vi prøver at finde fem fejl, som medtages i de efterfølgende kursusganges debatter.
Arrangeret af Rolf Czeskleba-Dupont
Type: offentligt, debatmøde
Læs mere: http://grobund.nu/gro3/main.php?side=hold.php&hold=501 [12]

5.-6. maj 2014. Konference: Mind the Gap – Bridging the Gap
IDA Grøn Teknologi arrangerer en international konference på Christiansborg: “_Mind the Gap – Bridging the Gap: Globale og nationale aspekter af bæredygtig omstilling i Danmark_”
Målgruppe er myndigheder, virksomheder, rådgivere, NGO’er, forskere, studerende m.fl.
Konferencen arrangeres som en 2-dages Master class i samarbejde med dagbladet Information og Center for Design, Innovation and Sustainable Transition (DIST) ved Aalborg Universitet.  Vi har samlet en række internationale og danske kapaciteter, som vil inspirere og udfordre arbejdet for en mere bæredygtig udvikling. Du bør deltage i konferencen, hvis 

* du vil klædes bedre på til at relatere daglige og strategiske beslutninger til et globalt og nationalt systemperspektiv på miljøproblemer

* du vil have en række anvisninger på, hvordan du kan navigere og reflektere som forandringsagent i komplekse og konfliktfyldte sammenhænge i arbejdet med at fremme en mere bæredygtig udvikling

* du er interesseret i at høre om, hvordan offentlige og private virksomheder kan bidrage til bæredygtig omstilling gennem innovation og partnerskaber
Læs mere om program, priser og tilmelding: http://ida.dk/mindthegap [13]

6. maj 2014. TRÆFYRING MOD DEN GLOBALE OPVARMNING? v. Torben Chrintz, Concito
Kl. 19:00 til 21:00 – Christianshavns Gymnasium, opg.C, lok.12 eller 10, PRINSESSEGADE 35.
Set som afskaffelse af kulfyringen på kraft-og varmeværkerne troede de fleste, at den grønne omstilling var hjemme. Men hvordan er det nu med erstatnings-brændselet: importerede træpiller? Kan vi slå streg over deres øgede CO2-udslip og fortsætte med at bogføre dem på forhånd med et rundt 0-tal, fordi al biomassefyring er ‘CO2-neutral’? Eller skal vi se tiden an, når det nu drejer sig om skov-biomasse? Hvordan står det til med de andre miljøbelastninger fra træfyring? Hvordan kommer vi ud af det, efter at Danmark nu har inviteret Goldman Sachs til at holde styr på DONG Energy’s strategiplan? _v/ Torben Chrintz, Videnschef i tænketanken Concito_
Tilmelding: www.grobund.nu [14] eller skriv info@grobund.nu eller ring
Tel.: 22 37 60 30
Arrangeret af Grobund, v. Rolf Czeskleba-Dupont
Type: foredrag, med diskussion
Læs mere: http://grobund.nu/gro3/main.php?side=hold.php&hold=102 [15]

13. MAJ 2014. NÅR DANMARK SINE KLIMAPOLITISKE MÅL? V. KARL VOGT-NIELSEN, INGENIØR
Kl. 19:00 til 21:00 – Christianshavns Gymnasium, opg.C, lok.12 eller 10, PRINSESSEGADE 35.
Status over energiaftalen fra marts 2012, herunder redegørelsen for biomasseanvendelsens klimaeffekt, debatteret her i foråret. Hvad er det energi- og klimapolitiske spil mellem partierne? Indgår der alvorlige klima- og miljøpolitiske forbedringer eller går det hele op i defensive økonomiske hensyn? Hvordan er udsigterne med den kommende klimalov? Når Danmark og Verden i øvrigt reelle reduktioner af CO2-emissionerne i tilstrækkeligt omfang, inden abrupte klimaforandringer er en overhængende fare, herunder fare for skovenes globale netto-frigivelse af CO2 (som dokumenteret for Tyskland og boreale skove i Nord)? Og hvad med biodiversiteten i de danske lande? v/ Karl Vogt-Nielsen, Energi- og klimapolitisk rådgiver i Enhedslisten
Tilmelding: www.grobund.nu [14] eller skriv info@grobund.nu eller ring
Tel.: 22 37 60 30
Arrangeret: Grobund, v. Rolf Czeskleba-Dupont
Type: foredrag, med diskussion
Læs mere: http://grobund.nu/gro3/main.php?side=hold.php&hold=102 [15]

20. maj 2014. ‘BIEDERMANN OG BRANDSTIFTERNE’ , v. Rolf Czeskleba-Dupont
Kl. 19:00 til 21:30 – Christianshavns Gymnasium, opg.C, lok.12 eller 10, Prinsessegade 35.
‘BIEDERMANN OG BRANDSTIFTERNE’ (MAX FRISCH). TV-teaterets klassiker fra 1965 med Karl Stegger i hovedrollen. Økosocialistisk nytolkning i forhold til klimabevidsthedens angstprovokerende realiteter. Hvordan
konfrontere klima-brandstiftere der lover guld & grønne skove? Skal vi lade os narre til at invitere dem hjem i stuen til middag eller skal vi se at komme ud af ‘kapitalismens brændende hus’
Tilmelding: www.grobund.nu [14] eller skriv info@grobund.nu eller ring
Tel.: 22 37 60 30
Arrangeret af Grobund
Type: fremvisning, foredrag, og debat
Læs mere: http://grobund.nu/gro3/main.php?side=hold.php&hold=102 [15]

HUSK: DETTE KAN DU OGSÅ SELV GØRE …..

OPRET GRATIS ABONNEMENT PÅ DANMARKS BEDSTE NYHEDSBREV OM KLIMA OG BÆREDYGTIGHED ”AGENDA 350 [16]”
Nyhedsbrevet samler en strøm af artikler fra en række af internationale nyhedskilder såsom “Climate Progress”, “The Guardian”, “Grist”, “RTCC”, “Mother Jones”, “Yale Environment 360” og “DeSmogBlog” samt en række Twitter-feeds. Agenda 350 [16] nyhedsbrevet sendes til dig dagligt kl. 12 dansk tid, så der er friskplukkede klima- og bæredygtigheds-nyheder til frokostpausen fra hele verden. Agenda 350 [16] er et nyhedsrum i spændingsfeltet mellem klima og bæredygtighed, nødvendigheden af en langsigtet klimamålsætning på 350 ppm og Agenda 21s vision om
etableringen af bæredygtige ligevægtssamfund.  Du kan GRATIS registrere dig på nyhedsbrevet “Agenda 350” på
http://news.jenshvass.com/ [16]

Vil du vide mere om Klimabevægelsen i Danmark, så læs mere på www.klimabevaegelsen.dk [17]

Vil du følge de mange interessante diskussioner på vores facebook side, så meld dig ind på vores facebook gruppe på
https://www.facebook.com/groups/8092591389/ [18]

Vil du vide mere om hvem de andre i Klimabevægelsens netværk er, oprette arrangementer, deltage i diskussioner, og lave nye temagrupper og projekter, så opret en profil på hjemmesiden www.klimanetvaerk.dk [19]

Links:
——
[1] https://www.klimabevaegelsen.dk/events/event/listUpcoming
[2] http://www.skifergasnejtak.dk/
[3] https://www.facebook.com/#!/events/257163904448195/
[4] https://www.facebook.com/events/582487858502096
[5] http://noah.dk/debat
[6] https://www.klimabevaegelsen.dk/events/urankonference-i-k-benhavn
[7] http://350.org/
[8] https://www.klimabevaegelsen.dk/events/klimabev-gelsen-landsm-de-divestment
[9] http://energi.di.dk/Nyheder/Pages/DIogDanskEnergisaetter.aspx
[10] http://grobund.nu/gro3/main.php?side=hold.php&hold=101
[11] http://www.oekologi.dk/aarsmoede/
[12] http://grobund.nu/gro3/main.php?side=hold.php&hold=501
[13] http://ida.dk/mindthegap
[14] http://www.grobund.nu/
[15] http://grobund.nu/gro3/main.php?side=hold.php&hold=102
[16] http://news.jenshvass.com/
[17] https://www.klimabevaegelsen.dk
[18] https://www.facebook.com/groups/8092591389/
[19] http://www.klimanetvaerk.dk