KÆRE KLIMAINTERESSEREDE

 

Støt initiativet “Ansvarlig Fremtid” – din stemme og underskrift er VIGTIG!

– og det tager kun et øjeblik via www.ansvarligfremtid.dk [1]

 

Klimabevægelsen opfordrer dig til at deltage i initiativet “_ANSVARLIG FREMTID_”. Initiativet indsamler underskrifter der skal sikre at danske pensionsopsparinger i langt højere grad bliver placeret i grønne og klimavenlige investeringer, og ikke – som det er nu – i sorte energivirksomheder, som lever af at ødelægge vores klima og fælles fremtid.

 

Ansvarlig Fremtid er en del af den globale kampagne “_GO FOSSIL FREE_”, som er startet af organisationen 350.org og miljøaktivisten Bill McKibben. Den globale kampagne er startet i USA og i Australien, og i slutningen af oktober 2013 kommer kampagnen til Europa.

Verdensnaturfredningsfonden WWF kører netop nu også en kampagne “_SEIZE YOUR POWER_” for at få flere investeringer flyttet væk fra kul, olie og gas.

 

Men det er ikke kun miljøorganisationer som kræver at vi skal lave “divestment”, dvs. flytte opsparinger og långivning fra sort energi til grønne og klimavenlige investeringer. I sin 40 minutter lange klimatale i maj 2013 nævnte præsident Barack Obama at vi alle skal “diveste”, og EU’s klimakommissær Connie Hedegaard kræver også at investeringerne flyttes til vedvarende energi. Således har også Den Europæiske Investeringsbank (EIB) besluttet fremover at sætte en øvre grænse for, hvor meget et kraftværk må svine, hvis det ønsker bankens støtte. Og

Verdensbanken (World Bank) har lavet en lignende beslutning om at begrænse finansieringen af kulkraftværker. Så centrale politikere og visse banker har altså givet deres tilskyndelse til, at vi alle kræver flere grønne investeringer.

 

I Danmark er det vores pensionsselskaber som har de største investeringer i sort energi. Ud af de samlede danske pensionsopsparinger på ca. 2000 milliarder kroner, så skønner Klimabevægelsen at mindst 20 milliarder er placeret i sort energi, eksempelvis i aktieinvesteringer i selskaber som Exxon Mobile, Chevron, Conoco Phillips (USA), Gazprom, LukOil (Rusland), BP, BG, BHP (UK), Shell, Total, ENI, Statoil (Øvrige Europa). Til sammenligning er der kun få hundrede millioner investeret i aktier indenfor sol og vind (Vestas, Siemens mfl.).

 

Problemet er altså enormt stort, og det er derfor meget vigtigt at få vores pensionsopsparinger til i lang højere grad at støtte grøn energi og grønne projekter, og her kan du være med!

 

DELTAG I ANSVARLIG FREMTID!

Initiativet “Ansvarlig Fremtid” har i øjeblikket fået 225 underskrifter som skal anvendes til at fremsætte forslag ved de næstkommende generalforsamlinger i danske pensionskasser. Vi ved fra pensionsbranchen selv, at disse underskrifter allerede nu har gjort et stort indtryk på selskaberne. Vi regner dog med, at vi skal op på godt 2000 underskrifter inden sæsonen for generalforsamlinger starter i april 2014, før vi kan være sikre på at få succes med initiativet via indflydelse på Generalforsamlingen, særligt hos pensionsselskaberne MP Pension, JØP eller DIP.

 

_DERFOR SKAL DU OGSÅ DELTAGE, OG DU SKAL HJÆLPE MED TIL AT FÅ FLERE TIL AT DELTAGE! _

 

Vi opfordrer dig til følgende:

 

1) Se www.ansvarligfremtid.dk [1] og giv din underskrift til initiativet. Benyt også hjemmesiden til at spørge dit pensionsselskab om de laver grønne og klimavenlige investeringer.

 

2) Vær med til at fremsætte forslag til den kommende generalforsamling i dit pensionsselskab. Når vi har samlet mange støtter inden for et bestemt pensionsselskab, kan vi dér fremsætte forslag om at sælge aktier i kul-, gas- og olieselskaber og vi vil til den tid sende mails ud til alle støtterne om, at det er tid til at stemme forslaget igennem. Da det ikke er alle pensionsselskaber hvor medlemmer kan fremstille og stemme på forslag, vil din og andres tilmelding samtidig gælde som en underskrift i en fælles underskriftindsamling.

 

3) Fortæl dine venner, familie og andre om Ansvarlig Fremtid, og bed dem om at støtte initiativet.

 

4) Klik ind på vores facebook side “Ansvarlig Fremtid” og hold dig ajour med initiativet og de andre nyheder som bliver udsendt. Invitér dine facebook venner til også at “like” siden.

 

5) Vær med til at uddele flyers eller opsætte plakater. Materialet kan du finde på hjemmesiden www.ansvarligfremtid.dk [1] eller du kan kontakte info@ansvarligfremtid.dk

 

KAN VI PÅVIRKE PENSIONSSELSKABERNE?

Både Klimabevægelsen og Verdensnaturfonden har dokumenteret, at der endnu ikke er nogen af de største danske pensionsselskaber som har en særlig grøn og bæredygtig profil, selvom medlemmer i flere pensionsselskaber faktisk tidligere har forsøgt at få pensionsselskaberne til at investere mere grønt.

 

Ved Magistrenes Pensionskasses generalforsamling den 24. april 2013 blev der således fremsat følgende forslag: “_INDFØRELSE AF GRØNT NØGLETAL_”. Forslaget (forslag 3H) blev foreslået af medlemmet Claus Ekman med teksten:

 

“_GENERALFORSAMLINGEN OPFORDRER BESTYRELSEN TIL AT DEFINERE OG ANVENDE ET GRØNT NØGLETAL, DER BESKRIVER HVOR MANGE GRØNNE INVESTERINGER (VIND, SOL, VANDKRAFT ETC.) DER ER I PENSIONSKASSENS PORTEFØLJE, I FORHOLD TIL SORTE INVESTERINGER (KUL, OLIE, GAS ETC.). NØGLETALLET SKAL OFFENTLIGGØRES MINDST EN GANG OM ÅRET. DER SKAL ENDVIDERE UDARBEJDES EN STRATEGI MED KLARE MÅLSÆTNINGER FOR EN PORTEFØLJE, DER ER I OVERENSSTEMMELSE MED MEDLEMMERNES ØNSKER OM PRIORITERING AF GRØNNE INVESTERINGER.__”_

 

Efter en større drøftelse på generalforsamlingen hvor pensionskassens bestyrelse udmeldte, at den IKKE ville støtte forslaget, blev det efterfølgende sat til afstemning med resultatet 80 stemmer for (22 %), og 278 stemmer imod (78 %). Eksemplet fra Magistrenes Pensionskasse viser imidlertid, at ganske mange – og helt sikkert et stigende antal – pensionskunder synes at det er vigtigt at vores pensionsopsparinger ikke bidrager til global opvarmning, men at de bidrager til at sikre en bæredygtig fremtid.

 

Ansvarlig Fremtid arbejder for en fremtid fri af fossile brændsler, og støtter derfor erklæringen:

_”Jeg opfordrer mit pensionsselskab til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og inden 31. december 2018 at have afhændet al ejerskab af – samt fonde der inkluderer – aktier og obligationer i kul-, gas- og olieselskaber”. _Initiativet støtter dog – og vil medvirke til gennemførelsen – af ethvert forslag som sænker investeringer i fossil energi, og øger investeringer i vedvarende og grønne løsninger.

 

Hvis du vil vide mere om den globale divestment kampagne eller det danske initiativ, så læs mere her:

 

Globale divestment kampagne “Go Fossil Free”

Link: http://gofossilfree.org/ [2]

 

GLOBAL WWF KAMPAGNE ”SEIZE YOUR POWER”

http://wwf.panda.org/about_our_earth/aboutcc/seize_your_power/ [3]

 

Dansk “Ansvarlig Fremtid” initiativ:

Link: www.ansvarligfremtid.dk [1]

 

WWF-rapport om danske pensionskassers investeringer i fossil energi

http://www.wwf.dk/?5560/Ny-rapport-stter-fokus-p-pensionkassers-grnne-ansvar

[4]

 

 

 

OPLÆG: FRA OMFATTENDE INVESTERINGER I SORT ENERGI TIL ET STØRRE GRØNT ANSVAR

 

Oplæg fra debatmøde 29. september v. Hanne Jersild, Verdensnaturfonden WWF

 

DOWNLOAD PRÆSENTATION [5]

 

Oplæg: En oversigt over danske pensionskassers investeringer i kul, gas og olie

 

Oplæg fra debatmøde 29. september v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen i Danmark

 

DOWNLOAD PRÆSENTATION [6]

 

Oplæg: AnsvarligFremtid – din mulighed for at ændre pensionskassernes investeringer

 

Oplæg fra debatmøde 29. september v. Rune Johansen, Initiativtager Ansvarlig Fremtid

 

DOWNLOAD PRÆSENTATION [7]

 

Vil du vide mere om Klimabevægelsen i Danmark, så læs mere på www.klimabevaegelsen.dk [8]

 

Vil du følge de mange interessante diskussioner på vores facebook side, så meld dig ind på vores facebook gruppe på

https://www.facebook.com/groups/8092591389/ [9]

 

Vil du vide mere om hvem de andre i Klimabevægelsens netværk er, oprette arrangementer, deltage i diskussioner, og lave nye temagrupper og projekter, så opret en profil på hjemmesiden www.klimanetvaerk.dk [10]

 

Links:

——

[1] http://www.ansvarligfremtid.dk

[2] http://gofossilfree.org/

[3] http://wwf.panda.org/about_our_earth/aboutcc/seize_your_power/

[4] http://www.wwf.dk/?5560/Ny-rapport-stter-fokus-p-pensionkassers-grnne-ansvar

[5] https://www.klimabevaegelsen.dk/images/landsmode29sept2013/wwfrapport.pdf

[6] https://www.klimabevaegelsen.dk/images/landsmode29sept2013/fossilinvesteringerneWEB.pdf

[7] http://ansvarligfremtid.dk/files/AnsvarligFremtidSlides.pdf

[8] https://www.klimabevaegelsen.dk

[9] https://www.facebook.com/groups/8092591389/

[10] http://www.klimanetvaerk.dk