Ansvarlige investeringers betydning for den grønne omstilling – og hvad kan du gøre?

FNs generalsekretær Ban Ki-Moon anbefaler at pensionskasser frasælger aktiver i kul, olie og gas. Finansanalysefirmaet Bloomberg og andre analytikere vurderer at fossile aktiver er mere risikable end de fleste investorer tror. Vi ser nu at olieprisens fald medfører milliardstore aktiekurstab ligesom klimapolitisk regulering truer med at gøre enorme mængder af fossil energi til ”stranded assets”. Nordens største kapitalforvalter Nordea har netop meldt ud at de vil frasælge aktiver i kulindustrien. Investeringer i kul, olie og gas står netop nu i en brydningstid. På mødet sætter vi fokus på hvordan ansvarlige investorer kan og bør navigere i en tid hvor verden omstiller sig fra fossil til grøn energi, og hvad vi som borgere kan gøre for at sikre at det sker.

Dome of Visions
Søren Kierkegaards Plads 1, ved den Sorte Diamant

12.00 Film-fremvisning: ”Do The Math” (42 min)

13.00 Velkomst og præsentation af dagens debatprogram
v. Jens Hørby Jørgensen, AnsvarligFremtid

13.05-13.40 Fossil Free kampagnen globalt og i Danmark, introduktion og status
v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid

13.40-14.00 Stranded assets i Arktis
v. Jon Burgwald, Greenpeace

14.00-14.20 Danske pensionsselskaber og klimaudfordringen
v. John Nordbo, WWF

14.40-15.00 Oplæg – sådan påvirker du din pensionskasse
v. Lars Jensen, AnsvarligFremtid

15.00-15.40 Workshop – sådan tager du kontakt til din pensionskasse
Gruppe A: Arbejdsmarkedspensionskasserne I (Unipension, JØP, DIP, ISP)
Gruppe B: Arbejdsmarkedspensionskasserne II (PKA, Pensam, Lærerenes, Pædagogernes)
Gruppe C: Firmapensionskasserne (PFA, Nordea, Danica, PensionDanmark, Sampension, Industriens, AP Pension, SEB, TopDanmark mfl.)
Gruppe D: Statens pensionskasse (ATP)

15.40 Wrap-up & plenum debat

16.00 Tak for i dag
Deltagelse er gratis. Arrangør: AnsvarligFremtid info@ansvarligfremtid.dk

https://www.klimabevaegelsen.dk/events/ansvarlige-investeringers-betydning-for-den-gr-nne-omstilling
https://www.facebook.com/events/698684646919476