NGO-planer m.v.

Klimakommissionen: Grøn Energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler (September 2010) Den af regeringen nedsatte klimakommissions anbefalinger mv. Den korte rapport (98 sider). DOWNLOAD Baggrundsmaterialet (420 sider). DOWNLOAD Powerpoint-præsentation fra offentliggørelsen 28. september 2010. DOWNLOAD Kritiske kommentarer fra tænketanken CONCITO. DOWNLOAD Kritiske kommentarer fra Energi-konsulent Klaus Illum. DOWNLOAD Energinet.dk (statslig): Energi 2050 – Udviklingsspor for Energisystemet (September 2010)

Den statslige energi-distributørs bud på et vind-spor, et biomasse-spor, et CDM-spor og et CCS-spor. DOWNLOAD

Dansk Fjernvarme & Rambøll: Varmeplan Danmark 2010 (September 2010)

Forslag til omlægning af Danmarks energi-system, med øgning af fjernvarme. DOWNLOAD

GREENPEACE: Ombygning af energisystemet (Juli 2010)

Forslag til omlægning af Danmarks energisystem i omlægning til fossil-fri energiforbrug. DOWNLOAD

CONCITO – 15 konkrete anbefalinger til arbejdet i folketinget 2010-11 (5 Juli 2010)

På baggrund af Tænketanken CONCITOs årlige klima-rapport, har tænketanken udarbejdet 15 konkrete lovforslag. DOWNLOAD

NOAHs Energihandlingsplan 2050 (Maj 2010)

Rapport som beskriver hvordan Danmark skal være 100% uafhængig af fossile brændsler i 2030, også i transport-sektoren, og at drivhusgasudslippet (inkl. landbrug) er reduceret til nul i 2050. DOWNLOAD

NOAHs udkast til Klimalov (Maj 2010)

Lovforslaget blev sat til afstemning i folketinget den 11. maj 2010, hvor den blev nedstemt af den siddende regering. Udkastet ses hér: LINK

IDAs Klimaplan 2050 (August 2009)

Ingeniørforeningen i Danmark har lavet en gennemregnet rapport om hvordan Danmark kan reducere sit drivhusgas-udslip med 90% i 2050, således at en gennemsnitsdansker kun udleder ca. 1,3 kg CO2-ækvivalenter årligt. DOWNLOAD

OVEs “Vi har energien 2009” (Efteråret 2009)

Rapport som beskriver hvordan Danmark skal gøre sig 100% fri af fossile brændsler i løbet af 20 år, således at Danmark er baseret 100% på vedvarende energi i år 2030. DOWNLOAD

Dansk Energi “Power to the people” (Juni 2009)

Rapport som beskriver hvordan Danmark skal blive CO2-neutrale i år 2050. Der lægges stor vægt på elbiler. Desuden indregnes brug af CCS fra biomasse, som skal dække (neutralisere) det resterende CO2-udslip fra fossilt baseret transport med fly, færger i 2050. DOWNLOAD Dansk Fjernvarme. Rapporten “Varmeplan Danmark” (Oktober 2008) Gennemgang over hvordan man kan øge udbredelsen af fjernvarme i Danmark. DOWNLOAD

Greenpeace rapport (Januar 2008)

Rapporten giver et scenarie for, hvordan Danmark skal tilrettelægge sin energi-produktion, så CO2-udslippet kan reduceres med 40% frem mod år 2020. LINK

Ea Energi-analyse (Juni 2007)

Ea Energianalyse a/s har udarbejdet en analyse for, hvordan vindkraften kan udbygges i Danmark, så den producerer en mængde svarende til 50% af elforbruget i 2025. LINK

IDA Energiplan 2030 (December 2006)

Rapport som skitserer hvordan Danmark kan opnå selvforsyning med energi, og opnå en 60% reduktion i drivhusgasudslip i 2030, sammenlignet med år 1990. DOWNLOAD Landsorganisation LO: Klima- og Energi-strategi (August 2008) I deres oplæg støttes IPCCs anbefalinger om en reduktion af CO2-udslippet på 25-40 % i 2020 og 50-80 % i 2050. DOWNLOAD

Min kurv

Velkommen til KlimaTV

Velkommen til KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Næste events

« juni 2018 » loading...
M T O T F L S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1