I en afdækning af de største danske pensionsselskabers investeringer i virksomheder med aktiviteter i Kanadisk Tjæresand fra maj 2012, viste det sig, at mindst 2,5 mia. kroner var investeret i sådanne virksomheder. Se artikel i Information LINK

Ved en nyere opgørelse fra juli 2013 viser det sig, at pensionskasserne fortsat investerer massivt i kul, gas og olie, og at alene de 5 største pensions-selskaber PFA, Danica, NordeaLiv, Pension Danmark og Sampension samt Unipension har mindst 7 mia. kroner investeret i fossil-industrien. Dette er endda uden at medtage investeringsforeninger og diverse fonde for flere af pensionsselskaberne.

Opgørelsen viser at det er langt mere reglen end undtagelsen, at pensionsmidlerne er placeret i kul, gas og olie-industrien. Eksempelvis har hver af pensionsselskaberne Danica, NordeaLiv, Sampension og Unipension aktier i mere end 80 forskellige virksomheder blandt de af verdens 200 virksomheder som har de største fossil-reserver, og som det er opgjort af NGO-netværket fossil-free. LINK

Tilsvarende, så er investeringer i virksomheder som producerer vedvarende energi-teknologi som fx. vind og sol, langt lavere. Nogle pensionsselskaber investerer slet ikke i VE-virksomheder, og de der gør, de gør det kun med en brøkdel af de penge de har investeret i fossil-industrien.

Disse tal burde bekymre os alle, og især pensionsopsparere som ikke ønsker at deres opsparing ligger placeret i virksomheder som lever af – indirekte – at bidrage til global opvarmning, og dermed til et fremtidigt samfund som på grund af klimaforandringer risikerer at ligge hen i total kaos. Tænketanken Carbon Tracker Initiative og Det Internationale Energiagentur (IEA) peger begge på, at verden kun kan afbrændes maksimalt 1/3 af de kendte fossile ressourcer, hvis vi skal undgå klimakaos. Desuden har en række banker, herunder den største europæiske bank HSBC stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt langsigtede investeringer i fossile virksomheder er sikre investeringer i en situation, hvor der jo er politisk enighed om, at vores energiforsyning fremover skal baseres på CO2-neutrale energikilder, og ikke på kul, gas og olie.

Pensionskassers massive investeringer i fossile selskaber er derfor en potentiel trussel mod den tryghed og fremtidssikring, som man ellers må antage er det grundlæggende argument for overhovedet at have en pensionsordning.

Nyt initiativ “Ansvarlig Fremtid” vil påvirke pensionskasserne til at investere mere klimavenligt

Eftersom pensionskasserne tilsyneladende ikke af egne vilje vil flytte deres fossil-investeringer, så vil et nyt dansk initiativ “Ansvarlig Fremtid”, forsøge at få pensionsopsparerne selv til at presse på for at få ændret denne praksis.

Læs mere på http://ansvarligfremtid.dk/pension

I kampagnen opfordres pensionsopsparerne til at afklare om, og i hvor stort omfang deres pensionsopsparing er placeret i fossil-virksomheder. Dernæst skal pensionsopsparerne fremsætte forslag til pensionsselskabets generalforsamling om at reducere eller helt fjerne disse investeringer, og istedet placere langt flere investeringer i vedvarende energi.

top555