Et slag for lydmiljøet.

Miljø er andet end stigende vandstand og global opvarmning. Miljøet vi færdes i dagligt, når vi går på arbejde, i skole, institution eller bare ud at handle ind, er i stigende grad forurenet af høje lyde, støj og larm. Vi bliver flere og flere mennesker om den samme plads og alle bibringer vi en form for støj, enten i form at tale, ved at bruge diverse aggregater, kører knallert eller bil eller arbejder med støjende maskiner.

Hva siger du?

Har du problemer med hørelsen kan det meget vel være årtiers konstant højt støjniveau, der har sat sine spor. Det kan være på din arbejdsplads, hvis du har stået ved en larmende maskine uden høreværn eller måske fordi du har været skolelærer og har haft støjen fra alle de kære elever i årevis.

Kan du stadig høre, er det måske en god ide at få gjort nogen ved lydmiljøet i dine omgivelser, inden det er for sent. Tal med din chef på arbejdspladsen og påpeg hvis du mener der er for megen støj. Du kan sagtens agumentere for at der bruges midler til et bedre lydklima, for larm og støj trætter og fjerner ens koncentrationsevne, hvilket jo ikke fremmer effektiviteten.

Akustikløsninger

Hvad kan man gøre for at forbedre akustikken og sænke lydniveauet.? Man kan starte med at kortlægge hvor støjen kommer fra og tage en snak med kollegaerne om der er noget man selv kan gøre, ved at ændre arbejdsgange og vaner. Der er også muligt at få professionel hjælp til akustikforbedringer, men meget kan man gøre selv, ved at fokusere på problemet.

Det kan feks være en god ide at:

  • Adskille støjsvage og støjende aktiviteter
  • Tale en smule lavere end i er vant til
  • Sætte flere polstrede møbler og tæpper ind i lokalet.
  • Sætte rumdelere op, hvor der er muligt
  • Dæmpe hårde overflader, feks borde i kantinen med duge
  • Isolere larmende maskiner, så godt det nu praktisk kan lade sig gøre
  • Lave kopi og printerrum på kontoret
  • Ved indkøb af møbler og bygningsmaterialer, tænke lyd og akustik
  • Hvor der er mange mennesker, sørge for der ikke tales i munden på hinanden

Og sikkert 100 andre ting man selv kan gøre for et bedre lydmiljø, hvis blot man får forståelse for at det er et problem. Næsten alle lyde er menneskeskabte, så vi har også ansvaret for at ingen mister hørelsen, energien og koncentrationen pga lydforurening.