Det er det opmuntrende resultat af sommerens møder mellem ”Bedsteforældrenes klimaaktion” og bedsteforældre og andet godtfolk ved Climate Planet i Aarhus.

Bedsteforældre gør allerede meget i det daglige for at passe på jorden og klimaet og børne­børnenes fremtid. Men når man har set Cli­mate Planet-filmen med Jesper Theil­gaard kommer man i tvivl. Rækker det? ”Før vi så filmen, tænk­te vi: ”Det går nok” – men det gør det jo ikke!”, sagde en bekymret bedstemor. Hvad kan vi gøre mere end det, vi allerede gør?

Ansvaret

Bedsteforældre ved godt, at de skal starte med sig selv, så de tager cyklen i stedet for bilen og ser i øjnene, at det kan koste i velstand og forbrug at sikre børnebørne­nes – og oldebørnenes, og tipolde­børnenes – liv på jorden. Og de værner om børnebørne­nes tro på fremtiden ved at vise dem, at de også kan gøre noget for klimaet, der hvor de er. ”Det er IKKE deres ansvar, men vi er alle sammen del af et forpligt­ende fællesskab. Vi gør det ikke bare for NOGENS skyld, men for ALLES skyld – selvom det jo ellers er så dejligt med de lange bruse­bade…”

Klima-ambassadørerne

– bliver ved med at gøre dét, de allerede går og gør i hverdagen, men de vil også tale mere højt om det! Til børnebørnene (som også kan finde på at belære bedstemor og -far) og til de voksne børn, som tit må gå på kompromis med klimahensyn i deres travle hverdag. Til venner og bekendte og udad­til, når man fx er på indkøb. Den truende klima-katastrofe bliver ikke afværget af to bedstemødres diskussion ved kaffebor­d­et. Men mareridtet fortoner sig, når den ene slår i bordet og siger nej til, at vi ikke kan gøre noget ved det, med et ”Det kan vi altså!”. For når flere tager snak­ken, og når vi er flere, som lægger et venligt pres på hinanden, er vi på vej mod gode vippepunkt­er, hvor mange plud­selig siger nej til plastposer, undgår madspild, køber genbrugstøj etc. Mens den over­væld­ende elefant-opgave med klimaet bliver til små bidder. Som vi er mange, der tygger med på…

Og det politiske?

Bedsteforældre flest tvivler ikke på sammenhængen mellem klimaforandringer og menneskers handling­er og adfærd. Tvivlen går på deres mulighed for medindflydel­se i det poli­tiske spil. Medier­ne har fokuseret på Trump og det globale, bedsteforældre taler helst om det lo­kale og konkre­­te. Vel at mærke dét, som faktisk kan gøre en forskel – for eksempel et personligt klima-regn­skab, så man kan spare på CO2-udledningen i det daglige og måske tillade sig en ferie­tur til Ken­ya. Der er mange, som ønsker sig bedre mulighed for klimavenlig transport, både til hverdag og i ferien, og mange, som ønsker sig bedre tilskud til at få solcel­ler på taget.

Det handler om bedre rammer for hverdag­ens klimavalg, og om dét kli­mavalg, vi også har, når det bliver KV17 lige om lidt.

Climate Planet er på Islands Brygge i København 23.9.-22.10. (Citaterne er fra https://www.facebook.com/klimaaktion/)