Sted: Lyrskovsgade, cafeteriet kl. 19.00 

 

1. Godkendelse af referat, dagsorden, valg af referent og ordstyrer.

Referatet blev godkendt.

Thomas blev valgt som ordstyrer

Thøger blev valgt som referent

 

Orientering

Thomas orientede om følgende:

 

Der er lavet et alternativt bud på en plan for kollektiv trafik i København

Der har været møde modvækst gruppen

Der vil komme et nyhedsbrev om modvækst

Der er kommet en rapport fra FN’s Bæredygtighedspanel

92-gruppen har fået 2,5 mio. til oplysning i forbindelse med Rio-topmødet.

Vi har holdt møde med Enhedlisten, som var meget åbne for input

 

Hvad skal klimabevægelsen

Er vi en NGO eller en græsrodsbevægelse

 

Der opstod en diskussion af hvad klimabevægelsen skal.

 

Det blev fremhævet, at det er væsentligt at støtte folk i at agere politisk, der hvor de er.

 

Hvad vil medlemmer og hvad synes vi de skal.

 

Tilbyde folk til at deltage. Der ligger en service i at konkretisere, hvad folk kan.

 

Bredt vs snævert. 

 

Hvordan kan jeg påvirke nærmiljø, politikere, oplysning.

 

Vi skal have nogle fyrtånsprojekter.

 

2. Næste møder
6. marts. kl 17. Der er fokus på planlægning af landsmødet. 

 

3. Brev til klimaordførere omkring flyvning & debat – hvad er næste skridt? (Jens)

Der er ikke sket så meget siden sidst. 

 

4. Nyt lokale / ny adresse
Der er gode chancer for at vi kan få mulighed for at låne lokale i det økologiske inspirationshus.

 

Vi har måske 500 kr. pr måned til husleje.            

 

Det koster 1000 kr pr m2 at opmagasinere ting i miljøpunkt indre by. Det er dog for dyrt for os. Måske kan vi godt holde nogen fællesmøder med dem.


5. Næste landsmøde – dato og indhold (Thomas)

Der er ikke taget kontakt til Jesper Teilgaard.

Der er taget kontakt til Dansk Klimacenter (DMI). Det er ret dyrt at få dem ud. Vi forsøger at skrive til dem og presse dem på prisen.

Forsikring og Pension har tidligere holdt oplæg om forsikring og klima. Deres første udmelding var positiv – de interesserer sig for spørgsmålet – men så har vi ikke hørt fra dem siden.

Det blev besluttet at landsmødet skal fokusere på Klimabevægelsens mål og planer for fremtiden. Næste LU-møde bruges til at lave en ramme for diskussionerne på mødet.

Mødet bliver fra d. 28 april fra 13-17.

Man kan bruge landsmødet til at forberede en aktivitet 1. maj. 

Der kan med fordel være et oplæg fra en ekstern aktør på landsmødet. Det kunne f.eks. handle om RIO.  

6. Medlemsadministration (Rasmus)

Rasmus har undersøgt NING og mener, det vil være meget nyttigt for os.

Der blev besluttet, at vi laver en sådan side på billigste betalingsniveau. 

Det blev fremhævet, at det er vigtigt at lave en afgrænsning ift. omstilling Danmark. Det vendes lige med Omstilling Danmark inden vi gør det.

Holdningen var, at det i udgangspunktet skulle være gratis.

Omlægning af medlemssystem – når det nye netværk virker, kan vi begynde at bruge dette til registrering af medlemmer. 

7. Nye medlemmer – hvad gør vi med dem?

8. Annoncering af ”klimabevægelse” foredrag (folder som beskriver indhold)
Arbejdet skridet frem, men der mangler et billede fra Thøger.

9. Bæredygtighedsseminar (Isabella)

Isabella har sendt vedlagte ansøgning til TMF men har endnu ikke hørt fra forvaltningen. Stor ros for det gode arbejde.

 

10. Eventuelt