Sted: Hos Thomas, J.C. Christensensgade 2A, 3TV kl. 17.00 m. spisning og hygge

Deltagere: Thomas, Andreas, Thøger, Rasmus, Jens, Isabella

1. Godkendelse af referat godkendt, dagsorden, valg af referent Isabella og ordstyrer Jens.

2. Næste møder:

Januar d. 10 klokken 19.00

På BIO og MIO da både Thøger og Isabella muligvis deltager i Green Drinks. Isabella kom i tanke om (da hun kom hjem) at det ikke er sikkert, hvor Green Drinks afholdes næste gang. Vi må finde ud af hvor vi afholder mødet, når tiden nærmer sig.

Februar d. 7 klokken 17.00

3. Opfølgning og evaluering på 3.dec demo (Thomas)

Thomas vil gerne have flere med, der kan bidrage til at løfte arbejdsbyrden især fra de andre organisationer. Selve arrangementet gik dog godt, der var ca. 200 deltagere. Der var pressedækning af bl.a. TV2 News med fokus på indholdet og ikke fremmødet. Thomas ville gerne have haft at forberedelsen var begyndt noget tidligere, det betyder noget at man er på gaden tidligere jævnfør COP 15. En fremtidig demo kan appellere bredere, fremtidige talere kan have godt forskellige holdninger.  

4. COP17 resultatet – refleksioner og kort drøftelse

Der er en aftale, der er altså fremskridt, men det er desværre ikke nok. Thøger vurderer at alle skal bidrage også ulande. COP`erne har en betydning også selvom der ikke opnås den ønskede dagsorden, klimaet sættes på verdens dagsorden og får (lidt) opmærksomhed. Thøger vil til USA og tale dem til fornuft og vende stemningen en gang for alleJ  

5. Brev til klimaordførere omkring flyvning & debat – hvad er næste skridt? (Jens)

Jens har talt med forbrugerrådet og de vil mødes med os i det nye år. Jens har talt med en forbrugerpolitisk medarbejder og en flyverpolitisk medarbejder. Thøger vil gerne med til mødet.

6. Nyt lokale / ny adresse

1. Mulighed: The Hub har forskellige ordninger, som dog ikke opdateret på hjemmesiden. Tilbud nummer to går på at vi får udleveret en nøgle og ligger på under 2000 kr. om måneden, det er dog stadig for dyrt.

2. Mulighed: Vesterbro Demokrati hus her lå Agenda 21 centreret, der har også ligget et miljøpunkt, nu er det hjemsted for Vesterbro Lokaludvalg, Enhedslisten og SF.- Thøger undersøger nærmere.

3. Mulighed: Thomas undersøger det Økologiske Inspirations Hus og mulighed for opbevaring hos Miljøpunkt indre by.

7. Næste landsmøde – dato og indhold (Thomas)
Lørdag 17. Marts 2012 har den nye regering siddet i 178 dage (altså cirka 1/2 år).

Måske vi kunne afholde vores næste landsmøde på denne dato, og i kombination med nyt debat-møde ….måske med titlen: “1/2 år med rød regering – men har de gjort verden mere grøn?”
Indlæg med klima- og energi (minister & ordførere)

Indlæg med ungdoms-politikere

Andre forslag:

Oplæg af Jesper teglgård hvad er fup og fakta? hvor meget stiger vandet om 80 år, er Danmark tørt? (Thøger nævner også forsuring af havene som emne). Thomas vil spørge Teglgård og forslår også en forsikringsmand. Et arrangement kan have en kendt person som Teglgård der kan være trækplaster, og måske en med en mere naturvidenskabelig baggrund(det har Teglgård vel også) – måske en forsker fra LIFE. Thøger forslår Felthausen. Hvor meget skal man gøre, og hvornår er det godt nok? 

8. Dialog med politikere – refleksioner på Biomasse-seminar 8. dec (Thomas)

Thomas var til foredrag i rødt grønt oplysningsforbund og blev inspireret. Skal vi invitere, og holde møder med politikere feks. Folketing og Borgerrepræsentation?

Politikere er under lobbyisme fra interesseorganisationer. Hvad er op og ned på biomasse, hvor skal det komme fra? En mulighed for at komme videre med ideen er, at vi arrangerer et seminar om biomasse, en slags teaser så vi selv bliver klogere på emnet. Derefter kan vi arrangerer møde med evt. politikere.

9. Nye medlemmer og facebook venner – hvad gør vi med dem?
Hvad er situation i de konkrete tilfælde- de kontaktes. Kan de lave et arrangement med det lokale bibliotek, så kommer vi og holder foredrag. Vi laver pakkeløsninger til kontaktpersoner og nye medlemmer og opstart af nye grupper.

10. Bæredygtighedsseminar (Isabella)

Sendes ind til TMF inden d. 23. december

11. Annoncering af ”klimabevægelse” foredrag (folder som beskriver indhold)
Vi bør have en trykt folder med billeder af os selv + uddybede beskrivelser af vores foredrag.

Rasmus laver udkast i løbet af juleferie og opfordrer alle til at indsende billeder af sig selv.

12. Eventuelt

Solceller er billige.

25. april er der et større seminar om klima og sundhed i Operaen – Europabevægelsen i samarbejde med andre.