Dato og tid: Lørdag den 4. oktober 2008 kl. 12.00 -18.00
Sted: Mølle Allé 26, 2500 Valby (Forbundet Træ-Industri-Byg), ca. 200 m fra Valby st. (vis på kort)
Program: hent PDF.

Denne gang sætter vi fokus på at skærpe Klimabevægelsen profil og mission gennem en dynamisk cafédebat. Derefter vil vi igangsætte konkrete projekter gennem projektworkshops.

Og efter ønske fra deltagere på det sidste landsmøde, vil der være flere pauser med underholdning og mulighed for socialt samvær!

I øvrigt skal der vælges et nyt Landsudvalg (LU). Har du lyst til at engagere dig i Klimabevægelsen, var det måske noget for dig? Fire ud af de ni nuværende LU-medlemmer og -suppleanter holder op pga. barsel, rejse m.m. og LU har derfor brug for nye og friske kræfter.

Kom og vær med til en god dag!

Der vil være mulighed for køb af sandwiches, kage, vand, kaffe, o.l. – medbring kontanter!

Igen finder landsmødet sted i Storkøbenhavn, men der vil være mulighed for kørselsrefusion for deltagere, der har en udgift ud over 50 kr. (udgangspunkt billigste offentlige befordringsmiddel).


Forslag til dagsorden skal være Landsudvalget i hænde senest lørdag d. 13. september 2008.


Programmet for formalia med afstemninger og valg til landsudvalget (kl. 17.00 – 18.00) kan downloades her som word eller pdf.

Referat fra den formelle del kan læses hér.