Som det første universitet i Danmark har Københavns Universitet nu valgt en fossilfri investeringspolitik. Se nyheden i KUs universitetsavis her: http://universitetsavisen.dk/politik/ku-dropper-beskidte-investeringer.

…og læs mere om sagen hos Fossil Free Europe:
http://gofossilfree.org/europe/university-of-copenhagen-commits-to-invest-fossil-free/