fbpx
Select Page

KlimaTV

KlimaTV

KlimaTV indsamler og producerer oplysende og/eller underholdende videoer og podcasts om klimasagen. Vi er en temagruppe i 350 Klimabevægelsen i Danmark men vores redaktion er åben for alle, der vil bidrage til klimasagen gennem videoer og podcasts.

I vinteren 2019-20 laver KlimaTV’s redaktionsgruppe en slagplan for, hvordan vi kan…
– udvide redaktionen,
– skærpe vores profil i forhold til forskellige målgrupper,
– styrke vores samspil med andre videokanaler med klimafokus,
– genoptage egenproduktionen af videoer,
– supplere KlimaTV’s arbejde med podcasts under navnet KlimaRadio.

Du kan se hele vores opdaterede videosamling på klimatv.dk. Videoer, der er føjet til samlingen indtil oktober 2019, kan også stadig ses her på siden. Vi har desuden to nystartede kanaler på Vimeo og Youtube.

Tovholderen for KlimaTV er Jesper Munk. Kontakt os på klimatv@klimabevaegelsen.dk.

 

 

 

Historien om KlimaTV4742202322_8c8299f007

KlimaTV startede som en YouTube-kanal i 2009. De to initiativtagere, Jais Hammerlund og Benjamin Bro-Jørgensen, producerede og udgav selv videoerne. I 2010 lavede de hjemmesiden ditklimatv.dk, som var baseret på medlemssystemet Ning, og fik samtidig en midlertidig tilladelse til at sende videoerne på regionale TV-kanaler i Danmark. KlimaTV’s egenproduktion af videoer blev dog sat i bero i løbet af 2011.

I 2012 overtog Klimabevægelsen i Danmark ditklimatv.dk for at bruge den som medlemsnetværk og omdøbte samtidig siden til klimanetvaerk.dk. Da denne side i 2015 blev fusioneret med organisationens hovedside, klimabevaegelsen.dk, flyttede videosamlingen med herover. Skiftende bidragydere har siden udbygget den til en mosaik af oplysende, engagerende og sommetider skæve klimavideoer på dansk og engelsk.

KlimaTV blev genstartet som temagruppe i 2019 af Jesper Munk og Rasmus S. Larsen. For at gøre videosamlingen mere synlig har de relanceret den på klimatv.dk.​

 

The Story about KlimaTV

KlimaTV started as a YouTube channel in 2009. The two main founders, Jais Hammerlund and Benjamin Bro-Jørgensen, produced and published their own videos. In 2010 they created the website ditklimatv.dk and obtained a temporary permission to broadcast the videos on regional TV channels in Denmark.

In 2012 the Danish Climate Movement took over ditklimatv.dk and renamed it to klimanetvaerk.dk in order to use it as a member network. This page and the video collection was merged with the organization’s main page, klimabevaegelsen.dk, in 2015. The video collection is a mosaic of informative, engaging and sometimes quirky climate videos in Danish and English.

In 2019 KlimaTV was restarted by Jesper Munk and Rasmus S. Larsen and relaunched on klimatv.dk.