fbpx

KlimaTV

KlimaTV

KlimaTV indsamler og producerer oplysende og/eller underholdende videoer og podcasts om klimasagen. Vi er en temagruppe i 350 Klimabevægelsen i Danmark men vores redaktion er åben for alle, der vil bidrage til klimasagen gennem videoer og podcasts.

Her i 2020 er KlimaTV’s redaktionsgruppe godt i gang med at planlægge, hvordan vi kan…
– udvide redaktionen,
– skærpe vores profil i forhold til forskellige målgrupper,
– styrke vores samspil med andre videokanaler med klimafokus,
– genoptage egenproduktionen af videoer,
– videreudvikle KlimaTV’s arbejde med podcasts under navnet KlimaRadio.

Du kan se hele vores opdaterede videosamling på klimatv.dk. Den omfatter nu over 800 videoer. En del af vores gamle videoer kan også stadig ses her på siden. Vi har desuden to kanaler på Vimeo og Youtube. KlimaRadio bruger Spreaker som platform.

Tovholderne for KlimaTV er Jesper Munk og Rasmus S. Larsen. Kontakt os på klimatv@klimabevaegelsen.dk.

 

 

 

Historien om KlimaTV

4742202322_8c8299f007

KlimaTV startede som en YouTube-kanal i 2009. De to initiativtagere, Jais Hammerlund og Benjamin Bro-Jørgensen, producerede og udgav selv videoerne. I 2010 lavede de hjemmesiden ditklimatv.dk, som var baseret på medlemssystemet Ning, og fik samtidig en midlertidig tilladelse til at sende videoerne på regionale TV-kanaler i Danmark. KlimaTV’s egenproduktion af videoer blev dog sat i bero i løbet af 2011.

I 2012 overtog Klimabevægelsen i Danmark ditklimatv.dk for at bruge den som medlemsnetværk og omdøbte samtidig siden til klimanetvaerk.dk. Da denne side i 2015 blev fusioneret med organisationens hovedside, klimabevaegelsen.dk, flyttede videosamlingen med herover. Skiftende bidragydere har siden udbygget den til en mosaik af oplysende, engagerende og sommetider skæve klimavideoer på dansk og engelsk.

KlimaTV blev genstartet som temagruppe i 2019 af Jesper Munk og Rasmus S. Larsen. For at gøre videosamlingen mere synlig har de relanceret den på klimatv.dk. Videoer der er udgivet frem til oktober 2019 indgår stadig i klimabevaegelsen.dk, men KlimaTV udbygger og opdaterer kun de videoer, der ligger på klimatv.dk.