Klimapåmindelsen er en ugentlig demonstration — et møde blandt klimabekymrede borgere — torsdage kl. 8.30-10.00 foran Christiansborgs hovedtrappe.

Denne ugentlige klimapåmindelse vil løbe frem til det kommende folketingsvalg for at minde lovgivere og ministre om, at klimahensynet bør indtænkes i al lovgivning. Al politik er klimapolitik! Vi har valgt at starte dette initiativ nu af følgende grunde: Den seneste IPCC rapport viser med al tydelighed at vi skal handle nu, hvis vi skal have en chance for at holde den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader Celcius. Det er forbundet med enorme omkostninger og risici at overskride denne tærskel. Den danske regerings seneste klimaudspil er desværre helt ude af trit med denne udfordring. Derfor vil vi nu stille op foran Christiansborgs hovedtrappe hver uge for at vise, at vi kræver klimahandling nu. Vi kræver at klimahensyn indtænkes i alle politi kom råder, fordi al politik samtidig er klimapolitik. Bedsteforældrenes Klimaaktions københavns-gruppe udtaler: “Et bredt samarbejde i Folketinget må og skal præsentere ambitiøse, troværdige og fremadrettede bud på de store udfordringer, der truer vores børnebørns fremtid.”

Den Grønne Studenterbevægelse udtaler: “Vis det lederskab der skal til, så der også bliver en fremtid for os. I har snart det ene ben i graven — vi har hele livet foran os.”

Kontaktpersoner: Frederik Roland Sandby, tlf 22 95 40 47 – Sju G. Thorup, tlf 60 60 47 11.

Eller kontakt os på vores mail: Klimapaamindelsen@gmail.com

Se mere på https://www.klimabevaegelsen.dk/klimapaamindelsen/