Udarbejder løbende et online kort over, hvilke aktører der bidrager til at løse klimaproblemer i Danmark. Det kan være…

  • Markant omlægning til vedvarende energi
  • Udvalgte borgerdrevne omstillingsprojekter, inspireret af Omstilling Nu
  • Undervisningsinstitutioner og forskningsprojekter, der beskæftiger sig med klimaemner

Aftaler med grønne studenternetværk og NGO’er om, at de kan komme med på klimakortet og få særlig omtale på vores side, hvis de til gengæld bruger opslagstavler og egne netværk til at reklamere for os.