Klimabevægelsen afholder landsmøde søndag 30. Marts med Divestment som tema.

Indenfor relativt kort tid er den globale Fossil Free divestment kampagne vokset markant, og efter dens udspring i USA hvor den hurtigt blev udbredt på en række universiteter, så har den nu bredt sig til især Australien og Europa.

Og eftersom emnet i høj grad har været med til at sætte dagsordenen på den klimapolitiske agenda, så man må sige at den i høj grad er gået “mainstream”, især fordi den amerikanske præsident Barack Obama og FNs klimaforhandlingsleder Christiana Figueres begge har været ude og advokere for divestment.

Flere og flere banker reducerer långivning til fossil-industrien., herunder verdensbanken og IMF, og måske mest spektakulært har Goldman Sachs frasolgt aktiver i kulsektoren.

Desuden er en række institutionelle investorer påbegyndt at frasælge aktiver i kul, olie og gas, heriblandt den norske pensionskasse Storebrand og et stort netværk af filantropiske investorer i USA under betegnelsen “Divest-Invest Philanthropy”
 
I foråret 2014 vil der i Danmark via AnsvarligFremtid initiativet blive fremsat forslag om divestment på generalforsamlingen i 3 danske pensionskasser, således DIP, JØP og MP Pension.
 
Landsmødet vil præsentere og debattere hvor langt kampagnen er kommet, hvilke forandringer den har afstedkommet og hvilke forventninger der er i fremtiden.

Mødet finder sted i Det Økologiske Inspirationshus, Allégade 7-9, Frederiksberg.

Foreløbigt program:

12.15 Filmfremvisning af “Do The Math”

13.00 Velkomst v. Landsudvalget

13.10 Divestment-kampagnen ”Fossil Free”  – hvad, hvorfor og hvordan?
 v. Thomas Meinert Larsen

13.30 Fossil Free – update on the global Fossil Free Campaign (SKYPE)
Report from Tim Ratcliffe, European Divestment Coordinator, 350.org.
 
13.45 AnsvarligFremtid – en status:

Hvad er planerne for fremtiden for AnsvarligFremtid, og særligt i forhold til de kommende generalforsamlinger i pensionskasserne DIP (3. april), JØP (28. april) og MP Pension den 29. april?

14.30 – Pause

14.45 Go Fossilfree divestment kampagnen i Norge (SKYPE)
v. politisk rådgiver Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender

 

15.30 “The Price of Doing Too Little Too Late – The Impact of the Carbon Bubble on the EU financial system”. Præsentation og drøftelse af hovedkonklusionerne fra denne rapport udgivet af the Greens/EFA Group – Europaparlamentet februar 2014

16.30 Kaffe, øl og hygge

Deltagelse er gratis. Tilmelding sker på sek@klimabevaegelsen.dk

Arrangør: Klimabevægelsen i Danmark / www.klimabevaegelsen.dk

Link til AnsvarligFremtid: www.ansvarligfremtid.dk