Hej klimainteresserede,

Kender du en ingeniør, så send denne mail videre til ham/hende!

Kære [Indsæt navn]

Hvis du har pension i DIP (Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse), er det nu nemt at gøre en grøn forskel:

DIP har netop indkaldt til årets Generalforsamling, hvor medlemmer af DIP har fremsat et forslag om frasalg af værdipapirer i kul, gas og olie til DIP’s generalforsamling. Læs mere om forslaget og bestyrelsens kommentar
http://www.dip.dk/media/ea42a4bc-6529-4937-9dd4-941c5d3b005f/981844997/Generalforsamling/2014/2014%20Forslag%20fra%20bestyrelsen%20og%20medlemmer.pdf [1]

Forslaget er nu fremsat, og vi skal have mange til at stemme JA, og jeg/vi håber derfor, du vil stemme for. Enten ved at møde op til generalforsamlingen 3. april eller ved at afgive en fuldmagt.

Se forslaget og den uddybende begrundelse her: http://ansvarligfremtid.dk/files/Forslag_til_DIP_Generalforsamling_2014.pdf [2]

SÅDAN AFGIVER DU DIN STEMME PÅ DIP’S GENERALFORSAMLING 2014

Du kan afgive din stemme på én af to følgende måder:

1) Mød op til generalforsamlingen

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V.

– eller –

2) Afgiv fuldmagt

Giv en fuldmagt til en, der skal med til generalforsamlingen. Så kan vedkommende stemme på dine vegne mod forevisning af fuldmagten. Sådan gør du:

Udfyld skabelonen for fuldmagt her:
http://ansvarligfremtid.dk/files/DIPFuldmagt2014.docx [3] (Microsoft Word docx-format)
http://ansvarligfremtid.dk/files/DIPFuldmagt2014.pdf [4] (PDF-format – kan kun udfyldes i hånden efter udskrift)

Udskriv og underskriv fuldmagten.

Aflever fuldmagten til den fuldmægtige, som skal med til generalforsamlingen.

Du er meget velkommen til at skrive Rose Maria Laden Holdt som fuldmægtig. I så fald kan den sendes med posten til:

Rose Maria Laden Holdt
V. E. Gamborgs Vej 12, 2. tv.
2000 Frederiksberg

Send fuldmagten, så den er fremme senest onsdag den 2. april 2014.

Eller scan den underskrevne fuldmagt og send den via e-mail, senest torsdag den 3. april 2014 kl. 13 til:
info@ansvarligfremtid.dk (alternativt til Rose Maria Laden Holdt på mail.rosemaria@gmail.com

Note om brevstemme

Et tredje alternativ er at brevstemme. Vi anbefaler ikke denne mulighed, da stemmen går tabt, hvis ordlyden af forslaget ændres en smule under generalforsamlingen. Læs om brevstemme her:
http://www.dip.dk/Om-DIP/Generalforsamling/Retningslinjer [5].
Brevstemmer skal være DIP i hænde senest onsdag den 2. april 2014 kl.
12.00.

Tak for din interesse. Eventuelle spørgsmål kan rettes til info@ansvarligfremtid.dk.

Med venlig hilsen

Klimabevægelsen i Danmark

Links:
——
[1] http://www.dip.dk/media/ea42a4bc-6529-4937-9dd4-941c5d3b005f/981844997/Generalforsamling/2014/2014%20Forslag%20fra%20bestyrelsen%20og%20medlemmer.pdf
[2] http://ansvarligfremtid.dk/files/Forslag_til_DIP_Generalforsamling_2014.pdf
[3] http://ansvarligfremtid.dk/files/DIPFuldmagt2014.docx
[4] http://ansvarligfremtid.dk/files/DIPFuldmagt2014.pdf
[5] http://www.dip.dk/Om-DIP/Generalforsamling/Retningslinjer