Investorers tillid til lønsomheden af investeringer i kul, olie og gas er faldende, og støtten til fossil energi er derfor hastigt ved at smuldre. Årsagen er, at et stigende antal analyser viser, at investeringer i fossil energi ikke er vigtige for at sikre høje afkast, og at fremtiden for fossile investeringer er usikker.

For eksempel viser en ny analyse fra MSCI – et selskab som udvikler investeringsindekser, som anvendes af mere end 6.000 pensions-og hedgefonde – at investorer, der frasolgte selskaber, der udvinder fossile brændstoffer, fik et gennemsnitligt afkast på 13 procent om året siden 2010, mens traditionelle investorer, som også investerede i fossil energi, kun fik et afkast på 11,8 procent.

At fortsætte store investeringer i fossil energi betragtes derfor i stigende grad som en risikabel affære, al den stund at vi nu ved, at mindst to tredjedele af verdens fossile reserver ikke må afbrændes, hvis den globale opvarmning skal holdes under to grader.

Den tidligere klimakommisær Connie Hedegaard har således i januar udtalt ” Mon ikke magistrene på deres næste generalforsamling og mange andre med dem må erkende at afkastet i olieøkonomien ikke er, hvad det har været? At det er tid at tænke nyt – og handle derefter.” Senest har Danmarks nye klima-vismand Peter Birch Sørensen noteret at han ” er tilbøjelig til at være enig med dem, som mener, at man nok har undervurderet den klimapolitiske investeringsrisiko”.

Nu begynder også pensionskasser og banker at vende tomlen nedad til investeringer i den fossile sektor, angiveligt fordi man vurderer, at den fossile industri vil komme under stigende pres fra civilsamfundet og politikere med indgreb, reguleringer og nye skatter, samt fra konkurrencen fra de stadigt billigere grønne teknologier.

Udviklingen markeres tydeligst ved Danmarks fjerde største pensionsselskab PKA, som offentligt har proklameret, at det netop har ekskluderet 31 kulselskaber fra sit investeringsunivers, og at man er villig til at trække investeringerne fra flere kulselskaber, hvis ikke selskaberne kan overbevise PKA om, at de kan overleve i en fremtidig CO2-begrænset økonomi.

Kulselskabernes kursværdi har oplevet drøje hug over de seneste fem år, og det vil sandsynligvis fortsætte fremadrettet, fordi det globale kulforbrug vil være for nedadgående. Ligeledes vil vi se, at i takt med at en stigende del af energiforsyningen dækkes af sol, vind og kernekraft, og i takt med at el-biler vinder øget udbredelse, så vil også olieforbruget blive reduceret.

Hver fjerde solgte nye bil i Norge er en elbil, og den udvikling vil fortsætte.

Det giver derfor både god etisk og finansiel mening at reducere investeringer i fossil energi og gå over til moderne teknologier og energiprojekter, som ikke ødelægger vores fælles fremtid.

Læs mere om Ansvarlig-Fremtid og om hvordan du kan påvirke dit eget pensionsselskab til at reducere sine investeringer i fossil energi på www. ansvarligfremtid.

Oprindelig bragt som Klimakommentar i Arbejderen 14. april 2015.