Idekatalog

Gode ideer, som bare venter på at blive samlet op. Som medlem kan du selv tilføje nye. Du skal bare tilføje et nyt indlæg og sætte kryds ved kategorien “Ide”.

Fotonetværk

Netværk af fotointeresserede medlemmer, som deler på fotonetværk: Instagram, Flickr, Google Photos, Pinterest – og frit stiller deres fotografier til rådighed for andre medlemmer.

læs mere

Klimakortet

Udarbejder løbende et online kort over, hvilke aktører der bidrager til at løse klimaproblemer i Danmark. Det kan være... Markant omlægning til vedvarende energi Udvalgte borgerdrevne omstillingsprojekter, inspireret af Omstilling Nu Undervisningsinstitutioner og...

læs mere

Anti-Grønvask

Gruppe, der arbejder for at afsløre eksempler på grønvask og evt. uddeler en årlig pris til grelle eksempler, i stil med Climate Greenwash Awards.

læs mere

Lobbygruppe

Gruppe, der mødes med politikere samt repræsentanter for fagforeninger, virksomheder, kommuner og NGO'er for at finde samarbejdspartnere.

læs mere

Mythbusters

Sørger for at følge diverse klimamodstandere i medierne (eller ved fysiske foredrag) og påviser, hvilke fejl og manipulationer de benytter sig af.

læs mere

KlimaRadio

KlimaRadio (evt. som undergruppe af KlimaTV). Gruppe, der dels laver hjemmelavede podcasts om klimaemner og offentliggør dem på hjemmesiden, dels indsamler og offentligør eksisterende podcasts med tilladelse fra udgiverne.

læs mere

”Aktive lyttere og seere” med klimavinkel

Gruppe, der - skriver til journalister og anbefaler artikler og nyhedsindslag med klimavinkel - skriver til journalister og påtaler, når der opstår fejl eller vildledning i dækningen - skriver til journalister med tilbud om ekspertviden og kilder - skriver læserbreve...

læs mere

Festivaler

Deltag i årligt tilbagevendende festivaler og lignende, f.eks.: Roskilde Festival, Northside, Havnekulturfestival i Odense, Kulturhavn på Islands Brygge.

læs mere

Hvervemøder

Holder præsentationsmøder på biblioteker, i borgerhuse etc. Oplægsholderne bør være frivillige, men få transport og mad betalt.

læs mere

Synlighed i det offentlige rum

Ophængning af plakater og placering af hvervepostkost/visitkort, hvor det er særligt relevant, f.eks. på udvalgte cafeer og biblioteker rundt omkring i landet. Kræver overblik over stederne og forhåndsaftaler.

læs mere

Find samarbejdspartnere

Undersøgelse af, hvilke projekter der i forvejen varetages af andre NGO’er – og som vi derfor bør gå efter at samarbejde med, fremfor at lave egne konkurrerende projekter...

læs mere

Grejbank

Skaber overblik over, hvor vi rent fysisk opbevarer ting (bannere, rollups, plakater, kostumer, andet udstyr til happenings og møder – samt ting til evt. webshop). Overblik over, hvem der er ansvarlige for dem.

læs mere

Intromøder

Hvordan kan vi tage fat i nye medlemmer, invitere dem med til møder (uanset hvor i landet de bor) og få dem til at føle sig velkomne. Ideer kunne være: Strategi for modtagelse via mail og telefon Særlige intromøder til nye medlemmer Mentorordning til nye medlemmer,...

læs mere

Erfaringsopsamling

Hvordan opsamler og videregiver vi erfaringer fra de enkelte tema/lokalgrupper? Kan vi udvikle en procedure, som gør, at erfaringer ikke går tabt, hvis en gruppe må stilles i bero men senere bliver genstartet med nye aktive?

læs mere

Betaling i gang

Se KlimaTV

Se KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Bliv medlem

Bliv medlem

Medlemskab koster 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse og 500 kr. for foreninger.