fbpx
Select Page

Husregler på Facebookgruppen

350 Klimabevægelsen i Danmark (www.klimabevaegelsen.dk) er en partipolitisk uafhængig græsrodsbevægelse, der arbejder på at løse klimakrisen.

**Husregler på Klimabevægelsens Facebookgruppe**

Formålet med denne gruppe er både at styrke 350 Klimabevægelsen i Danmark og give gruppens medlemmer mulighed for at drøfte klimaemner, blive klogere, mere engagerede og bedre til at fremme klimasagen.

Opslag i gruppen skal have klimarelevans. Hvis du opretter et opslag med links til en ekstern artikel, skal du skrive, hvorfor artiklen er relevant, hvis det ikke fremgår direkte.

Opslag og kommentarer skal være forenelige med vores minimumsgrundlag (https://www.klimabevaegelsen.dk/vores-grundlag/).

Da debatten ikke bør domineres af nogle få ivrige debattører, må du højest oprette 28 opslag for hver 28 dage. Du må gerne oprette mere end ét opslag på samme dag, hvis det ikke sker dagligt.

Opslag og kommentarer slettes, hvis vores administratorer vurderer, at de består af

– Spam, herunder opslag der i påfaldende grad bliver genopslået.

– Kommerciel reklame. Vi accepterer opslag om fundraising til klimaprojekter, hvis de ikke rummer direkte opfordringer til donationer. 350 Klimabevægelsen i Danmark må gerne reklamere for medlemskab.

Rene reklameindslag for politiske partier eller kandidater eller stærkt følelsesprægede angreb på samme. Konkrete opslag om partipolitik og politiske strategier er i orden.

– Agitation mod vedvarende energi. Kritiske indlæg om VE er i orden, hvis formålet er at skabe debat om, hvordan vi kan overvinde dens eksisterende udfordringer.

– Agitation for ”atomkraft i Danmark” eller ”atomkraft som modsætning til en massiv udbygning af vedvarende energi på verdensplan”.

– Betragtninger om miljø og bæredygtighed, som ikke har direkte klimarelevans.

– Konspirationsteoretiske påstande om f.eks. chemtrails eller klimaforskning.

– Personangreb og tilsvininger.

– Opfordringer til civil ulydighed, der overlapper med opfordringer til vold, uanset om arrangørerne selv mener, at deres aktion er ikke-voldelig. Opslag om reelt ikke-voldelige aktioner er i orden.

– Trusler og opfordringer til vold, chikane eller terrorhandlinger.

– eller hvis de på anden måde strider imod husreglerne, Facebooks retningslinjer eller gældende lovgivning.

Hvis du overtræder husreglerne, risikerer du at få en advarsel, en timeout i en begrænset tidsperiode eller at blive spærret fra gruppen.

En administrator kan ikke slette opslag eller kommentarer, give advarsler eller timeouts eller spærre brugere, hvis han/hun selv deltager som aktiv debattør i den tråd, der giver anledning til problemer.

Spamrobotter bliver dog spærret omgående, permanent og uden varsel, så snart de opdages.

Eventuel kritik af administratorerne skal sendes til bestyrelsen via moderation@klimabevaegelsen.dk.

 

Vores husregler gælder fra den 10. april 2019.

Du kan se mere om administratorgruppens praksis på https://www.klimabevaegelsen.dk/moderation.

Regler for moderation på hjemmesiden

Den interne etikette i 350 Klimabevægelsen i Danmark passer godt på den måde, vi omgås på klimabevaegelsen.dk:

  1. Det er rart og nemt at deltage.
  2. Der er mulighed for at udvikle sig og blive udfordret, få ansvar og selvstyring.
  3. Der er plads til at deltage med det man kan og har lyst til – og når man har påtaget sig en opgave eller et ansvar, tilstræber man at fuldføre det.
  4. Vi anerkender hinandens talenter.
  5. Vi søger at uddanne hinanden, så vi bliver klogere og stærkere omkring klimaspørgsmålet og organiseringen af en folkelig bevægelse.
  6. Man respekterer de mandater, andre har fået, og undgår efter bedste skøn at overskride de mandater, man selv har fået.

Vores hjemmeside har vide rammer for, hvad du kan drøfte og foretage dig. Sider, indlæg, videoer og events skal dog handle om klimaemner. I forummet må du gerne oprette tråde, der handler om andre ting.

Husreglerne på hjemmesiden og debatforummet er i øvrigt identiske med de husregler, vi bruger i vores Facebookgruppe. Der gælder de samme regler for videoer og events som for opslag og kommentarer. Forskellen ligger i, at de aktive på siden er medlemmer af 350 Klimabevægelsen i Danmark. Derfor fastsætter vores vedtægter et niveau over ”spærring fra siden” som består i eksklusion. Heldigvis er det ekstremt sjældent, at vi har brug for dette.

Eksklusion

”Hvis et medlem skader Klimabevægelsen ved på grov eller gentagen vis at modarbejde formål, grundlag, etikette, vedtægter eller bestemmelser, kan vedkommende ekskluderes.” Det fremgår af vores vedtægter, § 9.2, og gælder også på vores hjemmeside.

Hvis en administrator har en begrundet mistanke om, at en person har meldt sig ind i bevægelsen for at modarbejde den, får vedkommende i første omgang en timeout, der varer frem til det næste møde i bestyrelsen. På mødet fremlægger administratoren sagen. Bestyrelsen beslutter med almindeligt flertal, om der er grund til at ekskludere vedkommende, eller om administratoren har taget fejl.

Hvis bestyrelsen vælger at støtte eksklusionen, bliver medlemmets timeout fornyet frem til det næste landsmøde. Bestyrelsen kan dog vælge at ombestemme sig på et mellemliggende møde. Hvis det ikke sker, skal bestyrelsen foreslå at ekskludere vedkommende mindst 2 uger før landsmødet. Dette skal fremgå af landsmødets dagsorden. Eksklusionen kan vedtages af landsmødet med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Hvis dette sker, sletter webmasteren medlemmets profil fra hjemmesiden og spærrer for adgang med den valgte mailadresse snarest muligt derefter.

Rettigheder som administrator hhv. webmaster

Både webmasteren og administratorerne har mulighed for at slette sider, indlæg, debattråde, videoer, events og andet indhold, og kan give advarsler og timeouts til medlemmer, hvis de vurderer, at det er nødvendigt. Administratorerne kan ikke ekskludere medlemmer, men kan foreslå bestyrelsen at fremsætte et forslag om eksklusion på landsmødet.

Webmasteren har mulighed for at ekskludere medlemmer, men kun hvis det seneste landsmøde har besluttet dette. Webmasteren kan ikke rejse sager om eksklusion.