Husregler

Senest opdateret den 31. januar 2016.

Klimabevægelsens interne etikette passer godt på den måde, vi omgås på vores hjemmeside:

1. Det er rart og nemt at deltage.

2. Der er mulighed for at udvikle sig og blive udfordret, få ansvar og selvstyring.

3. Der er plads til at deltage med det man kan og har lyst til – og når man har påtaget sig en opgave eller et ansvar, tilstræber man at fuldføre det.

4. Vi anerkender hinandens talenter.

5. Vi søger at uddanne hinanden, så vi bliver klogere og stærkere omkring klimaspørgsmålet og organiseringen af en folkelig bevægelse.

6. Man respekterer de mandater, andre har fået, og undgår efter bedste skøn at overskride de mandater, man selv har fået.

Klimabevægelsens medlemsnetværk har vide rammer for, hvad du kan drøfte og foretage dig. Det gælder især forummet, hvor du gerne må oprette tråde, der handler om andet end klimaemner. Du er også velkommen til at starte og deltage i politiske debatter, uanset om de handler om klimaemner eller andre ting.

Moderatorer

Klimabevægelsens medlemsnetværk har altid en webmaster og et skiftende antal moderatorer. De udpeges af landsudvalget, eventuelt men ikke nødvendigvis blandt landsudvalgsmedlemmerne selv.

I langt de fleste tilfælde er der heldigvis ikke brug for dem. Hvis nogle medlemmer alligevel skulle komme op at skændes på en personlig facon, griber moderatorerne ind og får debatterne på sporet igen.

Moderatorerne har mulighed for at slette grupper, debattråde og andet indhold på netværket, hvis det modarbejder Klimabevægelsen, “missionerer” for bestemte politiske, religiøse eller andre holdninger i overdreven grad eller har karakter af spam.

Hvis du opretter en gruppe, skal den have en eller anden klimaforbindelse. Hvis den ikke er relevant for Klimabevægelsen på den ene eller anden måde, har moderatorerne mulighed for at nedlægge den igen.

Timeouts

I særlige tilfælde kan moderatorene give en timeout til et medlem. Det betyder, at den pågældende ikke kan skrive på netværket eller oprette nye indlæg, grupper osv. i en periode. Varigheden bliver bestemt af moderatorerne fra sag til sag. Det drejer sig typisk om en uge eller to, men kan variere efter behov.

Eksklusion

”Hvis et medlem skader Klimabevægelsen ved på grov eller gentagen vis at modarbejde formål, grundlag, etikette, vedtægter eller bestemmelser, kan vedkommende ekskluderes.” Det fremgår af Klimabevægelsens vedtægter, § 9.2, og gælder også på medlemsnetværket.

Hvis en moderator har en begrundet mistanke om, at en person har meldt sig ind i bevægelsen for at modarbejde den, får vedkommende i første omgang en timeout, der varer frem til det næste møde i landsudvalget. På LU-mødet fremlægger moderatoren sagen. Landsudvalget beslutter med almindeligt flertal, om der er grund til at ekskludere vedkommende, eller om moderatoren har taget fejl.

Hvis LU vælger at støtte eksklusionen, bliver medlemmets timeout fornyet frem til det næste landsmøde. Landsudvalget kan dog vælge at ombestemme sig på et mellemliggende LU-møde. Hvis det ikke sker, skal landsudvalget foreslå at ekskludere vedkommende mindst 2 uger før landsmødet. Dette skal fremgå af landsmødets dagsorden. Eksklusionen kan vedtages af landsmødet med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Hvis dette sker, sletter webmasteren medlemmets profil fra netværket og spærrer for adgang med den valgte mailadresse snarest muligt derefter.

Kompetencefordeling

Moderatorerne har mulighed for at slette grupper, debattråde og andet indhold, og kan give timeouts til medlemmer, hvis de vurderer, at det er nødvendigt. Moderatorerne kan ikke ekskludere medlemmer, men kan foreslå landsudvalget at fremsætte et forslag om eksklusion på landsmødet.

Webmasteren har mulighed for at ekskludere medlemmer, men kun hvis det seneste landsmøde har besluttet dette.

Profiler, der åbenlyst er spamrobotter, bliver slettet, så snart de opdages.

Vores Facebookgruppe har sine egne husregler, som du kan se på Facebook eller læse her.

Betaling i gang

Se KlimaTV

Se KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Bliv medlem

Bliv medlem

Medlemskab koster 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse og 500 kr. for foreninger.