Bragt i Bryggebladet 11. april 2013

Af Thomas Meinert Larsen, J. C. Christensensgade, talsperson for Klimabevægelsen i Danmark

Den nyligt vedtagne »Klimaplan København 2025« indledes med ordene: »København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025«. Det lyder besnærende, og selvom klimaplanen er underskrevet af såvel overborgmester Frank Jensen ( S) som teknik-og miljøborgmester Ayfer Baykal ( SF), så er de åbenbart ikke lige opsatte på at indfri planen.

En vedtagelse af en havnetunnel vil i hvert fald gøre det næsten umuligt at indfri målsætningen om at blive CO2-neutral, og netop omkring havnetunnelen er de to politikere rygende uenige.

Af deres fælles klimaplan fremgår det, at »transportsektoren i 2010 i København udgjorde 544.000 ton CO2, hvilket svarer til 22 procent af byens samlede CO2-udledning. Heraf udgjorde vejtrafikken alene 70 procent af udledningen fra transport.« Det er således klart, at transporten og særligt vejtransporten udgør én af de største knaster i forhold til at blive CO2-neutral.

Af rapporten fremgår det ydermere, at der i den vedtagne klimaplan »udestår reduktion af 70.000 tons CO2, for at København bliver CO2-neutral. Størstedelen skyldes, at der oprindeligt var kalkuleret med CO2-reduktion fra en trængselsring.« For at klimaplanen skal lykkes, er det altså en vigtig forudsætning at finde på alternative strategier til at reducere CO2-udledningen fra transportområdet, nu da regeringen som bekendt valgte at aflyse trængselsringen omkring København.

I klimaplanen slås det da også adskillige gange fast, at »alle københavnere skal cykle mere, vi køber busser, der kører på el og biogas«, og »når vi skal gennem byen, skal vi gøre cyklen og den kollektive transport til vores foretrukne valg.« I dag udgør biltransporten 34 procent af den samlede transport. Eftersom biltransport koster mere energi og dermed medfører øget CO2-udledning i forhold til bus, metro og S-tog, vil en reduktion af biltransporten til maksimalt 25 procent være en helt afgørende forudsætning for, at også transportområdet kan bringes tættere på at blive CO2-neutralt.

Det virker derfor meget selvmodsigende, når overborgmester Frank Jensen, både støtter en havnetunnel med adskillige til-og frakørselsramper, og som derfor helt sikkert vil øge biltransporten og dermed CO2-udledningen, samtidig med at han ønsker, at transportområdet også skal bidrage til at sikre, at København kan blive CO2-neutral.
Måske Frank Jensen kan forklare, hvordan en ny havnetunnel vil bidrage med at sikre, at København kan indfri sin målsætning om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i år 2025.

Det er nemlig en rigtig og flot ambition.