Oprindelig bragt i Information 8. juli 2011

Af Thomas Meinert Larsen, talsperson, Klimabevægelsen i Danmark

Dansk Folkepartis klima- og energiordfører Per Dalgaard, skriver i Dagbladet Information den 6. juli, at grøn energi er for dyr. For dyrt for hvem må man spørge? Er det for Per Dalgaard, er det for DFs vælgere, eller gælder denne vurdering også for den yngre del af befolkningen? Vores børn kommer til at leve med resultatet af de energipolitiske beslutninger som vi tager i dag, og de skal leve med fremtidens klimaforandringer som vil blive forstærket i takt med at verden fortsat afbrænder fossile brændsler, herunder kul. Per Dalgaard har ret i at kul i dag er den billigste energiform, og at vi (nutidens borgere) får den billigste energi ved at fyre med kul. Men hvis DF fastholder at vi skal fortsætte afbrænding af kul, så bør man også melde klart ud, at det er os i dag som får energien billigt, men at det bliver vores børnebørn som i fremtiden betaler regningen, når stadigt hyppigere skybrud medfører oversvømmelser i vores baghave. Dertil kommer de katastrofale konsekvenser i form af sult og hungersnød, som vi påfører befolkningerne i verdens fattigste lande, når hyppigere oversvømmelser og hedebølger underminerer deres landbrugsproduktion. Jeg er sikker på at vores børnebørn ville have valgt grøn energi, men DF bekymrer sig måske ikke om vores efterkommere?