Selvom et bredt flertal i folketinget står bag beslutningen om, at Danmark skal være fossilfri senest i år 2050, så hører vi desværre jævnligt politikere sige, at omstillingen koster danskerne for dyrt, at grøn energi ikke kan sikre tilstrækkelig høj energiforsyningssikkerhed, og at det i det hele taget ikke nytter noget, når andre lande ikke gør nær så meget.

Kritikken er imidlertid forfejlet. Den grønne omstilling gavner i høj grad det danske samfund, også økonomisk. Den danske støttemodel været en helt enestående succes og sikret en vedvarende innovation frem mod langt billigere og mere effektive vindmøller, og det har været en forudsætning for etablering af succesfulde selskaber som Vestas og Siemens.

Som et eksempel på de enorme fremskridt man har leveret, så producerer nutidens havmøller således på 10 dage hvad der svarer til, hvad de første kommercielle vindmøller -opstillet omkring 1980 -har produceret på de 35 år frem til nu.

Via Energiforliget fra 2012, som rækker frem til 2020, sikrer Danmark en fortsat fornuftig udbygning med grøn energi i form af vind, sol og bioenergi.

En opgørelse fra Klima-, Energi-og Bygningsministeriet, DI Energi og Dansk Energi viser tillige, at den danske eksport af grøn energiteknologi i 2014 var på 43,6 milliarder kroner, så danske virksomheder er førende på grøn energiteknologi, hvilket resulterer i tusindvis af job og milliardstore skatteindtægter.

I 2014 produceredes der vindstrøm svarende til 39 procent af det danske elforbrug, en præstation, som er enormt inspirerende for resten af verden.

Men vi skal naturligvis tænke os grundigt om, når vi udpeger de steder, hvor de skal placeres, således at vi bedst muligt afvejer samfundsmæssige hensyn med lokale hensyn.

Men vind og sol kan udover billig el også give gode indtægter til mange lokale i de områder, hvor de stilles op og herved støtte en lokal økonomi og udvikling.

Så samlet set er der en række positive klimamæssige, økonomiske, beskæftigelsesmæssige, sikkerhedspolitiske og selvforsyningsmæssige argumenter for, at vi skal fastholde kursen mod det fossilfri samfund.

Oprindelig bragt som Klimakommentar i Arbejderen 22. september 2015.