Til generalforsamlingen i pensionskassen MP Pension (administrerer pension for en række akademikergrupper, gymnasielærere og psykologer) lørdag 7. april 2018 har AnsvarligFremtid i år fremsat 2 forslag om ”klimavenlige investeringer”, som behandles som medlemsforslag 4 og medlemsforslag 5. De 2 forslag, inklusive begrundelsen for forslagene, kan ses på linket her GENERALFORSAMLINGFORSLAG

De 2 forslag blev fremsendt inden bestyrelsen i MP Pension den 8. marts 2018 tog beslutning om at frasælge omkring 70 % af pensionsselskabets samlede investeringer i kul, olie og gasselskaber. Denne meget positive udmelding fra bestyrelsen har AnsvarligFremtid omtalt i disse 2 artikler LINK1 og LINK2.

På baggrund af bestyrelsens beslutning og drøftelser med bestyrelse og direktion, så har vi besluttet at opretholde kun ét af vores forslag, således forslag 4.

Forslag 4: Afvikling af investeringer i Kulselskaber (AnsvarligFremtid fastholder forslaget)
Fra AnsvarligFremtids side er vi ikke tilfredse med bestyrelsens beslutning omkring investeringer i kul-selskaber, en beslutning som fastholder investeringer i kul-selskaber som er uforenelige med Paris-aftalen. På generalforsamlingen vil vi derfor fastholde vores forslag omkring afvikling af investeringer i kul-selskaber, således at MP Pension som minimum afvikler investeringer i kul-selskaber som maksimalt har op til 25 % af indtjeningen fra kul, men som desuden maksimalt har en årlig produktion af 20 millioner tons kul. Det er et kriterie som en række NGOer anbefaler, og som et stigende antal store investorer nu anvender.

Forslag 5: Investeringer i olie og gas må ikke modarbejde den globale klimaaftale (AnsvarligFremtid trækker forslaget)
Fra AnsvarligFremtids side, så forventer vi at trække forslaget på selve generalforsamlingen. Vi opfatter bestyrelsens beslutning om frasalg af olie/gas-selskaber som et oprigtigt ønske om at få investeringerne til at flugte med Paris-aftalen. Det vil vi fra AnsvarligFremtids side gerne kvittere for, og i stedet for at fastholde forslaget, så vil vi nu følge implementeringen af bestyrelsens beslutning.

HUSK AT STEMME, evt. ved FULDMAGT

Det er naturligvis optimalt at du selv deltager på generalforsamlingen i MP Pension lørdag den 7. april kl. 13.00 i på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, i Aarhus.

Men hvis du ved at du ikke kan deltage fysisk, så afgiv NU din stemme ved at give fuldmagt til en anden person, eksempelvis Thomas Meinert Larsen, medlem af MP Pension og talsperson for AnsvarligFremtid netværket. Thomas Meinert Larsen vil kun bruge fuldmagten til at stemme for forslag 4. Fuldmagten vil ikke blive brugt i forhold til nogen af de andre forslag.

En sådan fuldmagtserklæring kan findes på linket her: FULDMAGT (word) eller her FULDMAGT (pdf).
Fuldmagten udfyldes, scannes/fotograferes og sendes til info@ansvarligfremtid.dk 

Hvis du vil afgive din stemme online ved brug af NemID kan du klikke her: https://www.vponline.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?asident=MP

Deadline for afgivelse af ONLINE fuldmagt via NEMID er 6. april 2018 kl. 12.00.
Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at skrive til info@ansvarligfremtid.dk

Vi håber meget på din støtte. Det er på baggrund af MP Pensions medlemmer, at bestyrelsen i MP Pension for nyligt har besluttet at frasælge en stor del af sine investeringer i fossil energi, og det er vigtigt at vi medlemmer fastholder presset, så pensionskassens investeringer til fulde kommer til at understøtte Paris-aftalen. Hver en stemme for klimaet er meget vigtig.

Mange hilsener

Thomas Meinert Larsen (mobil 2271 7058)
Sussanne Blegaa
Medlemmer af MP Pension & AnsvarligFremtid