fbpx
Select Page

Før det nye folketingsår - med de bedste grønne hilsener fra Bedsteforældrene

Til regeringen og støttepartierne 

Som optakt til det regeringsarbejde, der forestår, vil vi gerne udtrykke vores opbakning til de ambitiøse klimamål, I har på dagsordenen: 

Tak fordi I nu har givet os håbet om en grøn, bæredygtig og klimarigtig vej igen.

Tak fordi I har vist os, at det nytter noget, at vi har stået på Christiansborg mange torsdag formiddage. Tak fordi I lyttede, når vi råbte på klimalov nu.

Tak fordi I mærkede, at vi mente det, når vi gik i Klimamarcherne. Når de unge lavede skolestrejke i alle de store byer, når vi slog ring om Christiansborg og aktionerede rundt omkring i landet. 

Tak for jeres mod til at tage de ambitiøse grønne skridt, som den forrige regering har tøvet med alt for længe. Tak for, at I har mod til at sætte klimaet øverst. Og tak for igen at sætte Danmark i den grønne førertrøje.

Vi ved godt, at alt ikke er fryd og gammen nu. Vi ved godt, at der er en regning at betale. Vi ved, at det nok vil komme til at få indflydelse på vores måde at leve på fremover, økonomisk eller materielt.

Vi ved også, at det kan blive op ad bakke, at I vil få kritik, I vil møde protester og modstand, for den grønne omstilling har en pris. Men vi håber, I vil have modet til at holde fast, også i de beslutninger, der er knapt så populære. Vi håber at jeres mod rækker til at fastholde klimaambitionerne, også når der kommer bump på vejen.

Vi glæder os til at gå en fremtid i møde, hvor det bliver naturligt at inddrage hensynet til klimaet i alle beslutninger, der skal træffes. Og så glæder vi os til at se frem til det eventyr, det kan blive, når vi som innovativt land med et innovativt erhvervsliv og landbrug udstikker kursen og inspirerer andre lande i deres grønne omstilling. Vi tror på, at I, i jeres samarbejde og med den opbakning I har fra borgere, NGO’er, og erhvervslivet er stærke nok til at vende den skepsis og negative holdning, der allerede lyder, ikke mindst fra de tidligere regeringspartier, til en tro på, at det kan lade sig gøre. At I kan samarbejde om at nå i mål med vores fælles projekt, at vi i Danmark når en 70% reduktion i CO2 udslip og at vi lever op til målene i Parisaftalen. 

Vi lægger fremtidige generationers tilværelse og muligheder i jeres hænder. Derfor bærer I et stort ansvar for at leve op til de forventninger, I nu har sat for den grønne omstilling i den kommende tid.

I har vores fulde opbakning til at gennemføre jeres klimaambitioner, vi glæder os til at se resultater og er også klar over, at vi, borgerne også skal arbejde med.

Men der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at vi vil være meget opmærksomme på, hvordan I forvalter denne tillid. Og vi vil bide fra os, hvis I svigter. Derfor vil vi også fortsat være på gaden for at minde jer om jeres løfter.

Vi tror på jeres vilje, mod og ansvar. Lad os hjælpes ad med at gøre ord til handling. Vi ønsker alle en tryg fremtid for de kommende generationer. I jeres “Forståelsespapir” giver I udtryk for, at I gerne vil samarbejde med folkelige bevægelser, som fx os. Vi er klar.

De bedste grønne hilsener

Tovholderne for Bedsteforældrenes Klimaaktion