Facebookgruppen

Klimabevægelsens Facebookgruppe har over 3.000 medlemmer. Du behøver ikke at være medlem af Klimabevægelsen for at være medlem af Facebookgruppen og omvendt.

Husregler på Klimabevægelsens Facebookgruppe

Formålet med denne gruppe er at styrke Klimabevægelsen i Danmark og give gruppens medlemmer mulighed for at drøfte klimaemner, blive klogere, mere engagerede og bedre til at fremme klimasagen. Gruppen refererer til Klimabevægelsens Landsudvalg.

Opslag i gruppen skal være relevante for klimasagen. Hvis du opretter et opslag med links til en ekstern artikel, skal du skrive, hvorfor artiklen er relevant.

Opslag og kommentarer skal være forenelige med Klimabevægelsens minimumsgrundlag. Du behøver ikke nødvendigvis at være enig i alle punkter i vores politiske platform. Vi anerkender, at der er mange veje til vores fælles mål om at standse den globale opvarmning. Eksempelvis har Klimabevægelsens medlemmer meget forskellige meninger om markedsøkonomi og socialisme, om kødspisning, vegetarisme og veganisme og spørgsmålet om, hvorvidt atomkraft bør udfases globalt i samme takt som den fossile energi eller om atomkraft kan spille en mindre rolle som supplement til vedvarende energi i bestemte geografiske områder.

Hvis du ønsker at agitere for “atomkraft i Danmark” eller “atomkraft som modsætning til en massiv udbygning af vedvarende energi på verdensplan”, skal du gøre det i en anden gruppe, da Klimabevægelsen grundlæggende bakker op om vedvarende energi (ikke mindst sol- og vindenergi) som den dominerende energikilde i fremtiden. Kritiske indlæg om vedvarende energi er OK, hvis formålet er at bidrage til en debat om, hvordan vi kan overvinde de eksisterende udfordringer, og ikke led i en generel kampagne mod vedvarende energi. Administratorerne vurderer i fællesskab, om der er tale om det ene eller det andet.

Opslag og kommentarer, der heller ikke hører til i gruppen:

– Spam og opslag med kommercielt sigte.
– Personangreb og tilsvininger.
– Trusler og opfordringer til vold eller terrorhandlinger.
– Konspirationsteoretiske indlæg om f.eks. chemtrails.

Hvis du overtræder debatreglerne, får du en advarsel af en af vores administratorer. Ved gentagne overtrædelser vil du blive spærret fra gruppen.

Spamrobotter bliver spærret omgående, permanent og uden varsel, så snart de opdages.

Opslag og kommentarer vil blive slettet, hvis de består af spam, personangreb, alt for grove udfald mod andre debattører, trusler eller opfordringer til vold eller terrorhandlinger. Opslag der strider mod husreglerne eller mangler klimarelevans bliver ligeledes slettet.

En administrator kan ikke give advarsler eller spærre brugere, hvis han/hun selv har deltaget som aktiv debattør i de tråde, der giver anledning til problemer.

Disse reviderede husregler er vedtaget af Landsudvalget 16. marts 2016 og gælder fra og med den 17. marts 2016.

Betaling i gang

Se KlimaTV

Se KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Bliv medlem

Bliv medlem

Medlemskab koster 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse og 500 kr. for foreninger.