Når verdens største børsnoterede olieselskab, amerikanske ExxonMobil den 25. Maj 2016 afholder generalforsamling, så vil vi få afklaret, om verdenssamfundet for alvor magter at sætte handling bag den historiske globale klimaaftale fra Paris. Generalforsamlingen vil nemlig ikke kun handle om, hvorvidt det går godt for selskabet ExxonMobil.
På dagsordenen er nemlig også et såkaldt resolutionsforslag stillet af en række af Exxons mere kritiske aktionærer, herunder den britiske kirke. Forslaget vil, hvis det bliver vedtaget, nemlig pålægge ExxonMobil om, fra 2017 og fremover årligt at redegøre for, hvordan en ny klimalovgivning som er konsistent med Paris-aftalen (til sikring af maksimalt 2 graders global opvarmning) vil påvirke selskabets forretningsmodel. Forslaget er åbenlyst kontroversielt derved, at Exxon i sine egne forudsigelser af den fremtidige olieefterspørgsel altid har skønnet at oliebehovet vil stige, hvorimod det vil være tydeligt at hvis Paris-aftalen skal indfries, så skal op imod 1/3 af verdens kendte oliereserver blive i jorden, ligesom at olieforbruget snart skal begynde at falde. Dette vil betyde at Exxons nuværende fossilt-baserede forretningsmodel kommer voldsomt under pres. Det er første gang at et sådant forslag er blevet fremsat på Exxons generalforsamling, og hvor man på forhånd ved at der er et ganske betydeligt antal investorer som har annonceret at de vil stemme for forslaget.
Denne afstemning vil med al tydelighed gøre det klart, i hvor høj grad at investorsamfundet vil tage ansvar for at sikre at fossilselskaber som Exxon bliver en del af løsningen til at afvænne verdens afhængighed af fossile brændsler. Afstemningen vil ligeledes vise, hvilke investorer, herunder også danske pensionsselskaber og banker som ønsker at benytte deres mulighed for at benytte såkaldt ”aktivt ejerskab” til at udstikke en mere klimavenlig kurs for de selskaber de ejer. Selvom lignende forslag fremsættes på en lang række andre olieselskabers generalforsamlinger i år, herunder hos amerikanske Chevron, så vil der være særlig stort fokus på ExxonMobil. Exxon har nemlig historisk næsten konsekvent afvist at tage klimatruslen alvorligt, og Exxon trækkes i øvrigt med et sagsanlæg om bevidst at have løjet om betydningen af global opvarmning og klimaforandringer overfor investorer og omverdenen. Dette endog samtidig med at Exxon var en af de mest trofaste økonomiske støtter af en række klimaskeptiske tænketanke, lobbygrupper og forskere.
Den 25. maj vil vise, om æraen hvor fossilindustrien blot overtrumfer al sund fornuft med sin enorme magt og indflydelse, stadig varer ved, eller om verdens- og investorsamfundet nu vil det anderledes, og bruge sin indflydelse på at sikre en verden uden accelererende klimaforandringer.