Hvordan opsamler og videregiver vi erfaringer fra de enkelte tema/lokalgrupper? Kan vi udvikle en procedure, som gør, at erfaringer ikke går tabt, hvis en gruppe må stilles i bero men senere bliver genstartet med nye aktive?