At rejse er at leve, skrev H.C. Andersen, og han ville sikkert hilse regeringens energiudspil vel­kom­men. CO2-udledning fra transport er nemlig én af de ting, der ikkebliver gjort noget ved. In­gen grønne afgifter på benzin og diesel, ingen lempelse af registreringsafgift­en på el-biler – og in­gen flyskat.

Politikerne tør nok ikke, for de ved, at vi er mange, som lægger de sidste brikker i fe­rie­pusle­spil­let i disse dage. Gør det noget?

Man kan ikke bygge mure mod klimaforandringerne

Ja, for CO2-udledningen fra transport er stor og voksende og én af de faktorer, som kan få kli­ma-problemerne til at vokse til klima-katastrofe. Hvis ingen gør noget alvorligt ved det, vil den globale CO2­-udledning fra flyvning være dobbelt så stor som nu – allerede i 2033!! (International Tran­sport Fo­rum).

Ser man på den personlige klimabalance, er det især flyrejserne der giver røde tal på bund­linjen. Skulle vi deles solidarisk med resten af verdens befolkning om dén CO2-udled­ning, vi kan til­lade os fra nu af – hvilken utopisk tanke! – burde vores årlige ud­led­ning være 2,2 ton. Den er på 8 ton! Medreg­ner man udledning fra produktion af de varer, vi kø­b­er, ryger det personlige CO2-aftryk op på ca. 17 ton. Og en flyrejse fra Kastrup til Bali med mellemlanding i Qa­tar giver 3 ½ ton mere … (Tjek selv)

De 17 ton er det såkaldt materielle aftryk, vi har som danskere. Og det er vi nødt til at tage alvor­ligt, for CO2-udledningen har indflydelse på klimaet, uanset om den sker i Danmark eller et sted i Syd­øst­asien. Man kan bygge mure mod mennesker, måske også mod ulve, men ikke mod kli­ma­for­­andringerne! Ikke desto min­dre har politikerne – endnu engang – valgt at kigge den anden vej. Vi kan gøre det samme ved at fortrænge dét med klimaet, mens vi køber flyrejsen. Eller vi kan vise civil courage og handle, hvor uansvarlige politikere nøler!

Mens vi venter på flyskatten

Har I købt de billige flybilletter til Langbortistan? Nyd det – og hold øje med familiens flyrejser res­t­en af året. Tommelfingerreglen siger: Rejs sjældent og langt og bliv længe væk J

Er I så langt i planlægningen, at I bare mangler at købe billetterne? Husk at købe CO2-kompen­sa­­tion! Mange lader være, fordi de er modstandere af at købe aflad for den dårlige flyve-samvittig­hed (Luther har ikke levet forgæves!). Men I giver et vigtigt signal til flyselskabet, og pengene kan gøre en stor forskel for klima-projekter. Nogle flyselskaber har ingen mu­lig­hed for tillægskøb af CO2-kompensation. Send en hurtig mail og brok jer!

Hvis jeres ferie-kalender stadig er åben, er der jo alle de andre feriemuligheder i Danmark, Norden og Europa, ingen nævnt, ingen glemt. Ja, I risikerer sommerdage med ”byger, der går og kommer”. Var dét måske ikke godt nok, før vi begyndte at sammenligne det med Mallorca og en gylden strand på Ba­­li? Hvis I tager flyveren, væk fra dårligt vejr, kan det kun blive værre, både her og på flere af de mest po­pu­lære destinationer. Hvis I bliver, giver I et godt bidrag til, at gletsjerne også bliver hvor de er, en stund end­nu.

Politikerne har endnu engang vist, at de mangler mandsmod og -hjerte, hvor der er allermest brug for det: Til at sikre en tryg fremtid for vore børn og børnebørn. Men vi kan rejse og leve med god klimasamvittighed alligevel. Og uden at det behøver være med hes­te­vogn ned gennem Euro­pa som på H.C. Andersens tid …

Annegrethe Jørgensen Bedsteforældrenes Klimaaktion

Christian Bundgård Klimanetværket, Danmarks Naturfredningsforening

Christian Ladefoged Klimabevægelsen i Østjylland

Peter Kjær Enhedslisten, Skanderborg

(Debatindlægget har været bragt i JP Aarhus)