Select Page

Tale ved Klimapåmindelsen 9 maj 2019, af Otto-Brøns Petersen, CEPOS

Der er enormt stort fokus på klima i valgkampen – eller er der?

Der tales meget om det. Der loves mange politiske initiativer og mange penge.

Men der er meget lille fokus på initiativer, der virker.  Der er meget lille fokus på at bruge pengene, hvor de giver størst effekt. Man kan sige, at der er fokus på input, ikke på output.

For en økonom er det skuffende så lidt der lyttes til videnskaben. Klimaøkonomi er en veletableret videnskab. Nobelprisen i økonomi gik sidste gang til klimaøkonomi og økonomen William Nordhaus. De fleste økonomer er enige om, hvordan vi bedst håndterer klimaudfordringerne.

Hvad ved økonomer da om klima? Som udgangspunkt ingenting. Men naturvidenskabens resultater ligger til grund for klimaøkonomien. Og klimaøkonomien kan besvare spørgsmål, naturvidenskaben ikke kan.

Klimaøkonomien kan besvare to vigtige spørgsmål: Hvad er konsekvensen for mennesker af global opvarmning? Og hvad er den mest effektive måde at bekæmpe klimaforandringer på?

Svaret på hvordan vi mest effektivt bekæmper klimaforandringer, er økonomer meget enige om. Det er enkelt. Ideelt set burde der indføres en ensartet global skat på alle drivhusgasudledninger. En afgift der vokser år for år. Men selv i den nuværende verden er svaret også for Danmark: Læg en ensartet skat på de udledninger, vi har ansvaret for – det vil sige udledningerne fra den såkaldte ikke-kvotesektor.

Desværre er der i dag en meget uens pris på CO2. Mange udledninger er afgiftsfri – andre meget hårdere beskattet end skaden af CO2. Politikerne blander sig i konkrete teknologier. En stor del af støtten til vedvarende energi har ingen positiv effekt på klimaet. Det medfører alt sammen, at vi får meget mindre klimaeffekt for pengene, end vi kunne.

Der er desværre en stor risiko for, at politikerne fortsat ikke vil vælge de mest effektive redskaber, men dem der er mest synlige og har stærkest lobbyinteresser bag sig.

Derfor er den største risiko ikke en utilstrækkelig indsats over for klimaforandringerne. Den største risiko er, at vi på samme tid kommer til at betale prisen for klimaforandringerne og omkostningerne for en klimapolitik, som ikke er effektiv. Vi kommer så at sige til at betale to gange.