Oprindelig bragt i Information 11. juli 2011

Af Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen

I forbindelse med Jørgen Steen Nielsens interview med DONG Energys direktør Anders Eldrup ( 4. juli), er det relevant at påpege, at godt 75 procent af aktierne i DONG Energy ejes af staten.

Det bør naturligvis give DONG en meget høj moralsk forpligtelse til også at indtænke miljømæssige og sociale hensyn i driften af virksomheden.


Med de mange tiltag mod mere CO2-fri energiproduktion som DONG Energy har taget synes dette også at være tilfældet. Men der er fortsat områder, hvor virksomheden endnu ikke rigtig har satset helhjertet:? DONG har i tv-reklamer i bedste sendetid fortalt os, at de arbejder for at udbygge med solceller. Hvad har de gjort i praksis på dette område? Det virker lidt som en tom omgang greenwashing.


Jeg venter i hvert fald stadig på at se, hvad meningen var med de udmeldinger.

DONG bør gå helhjertet ind i forskning og udvikling af lagringsteknikker til vedvarende energi. Eldrup påpeger selv manglen på effektive medier til at lagre den fluktuerende strøm fra vindmøller, solceller og bølge -energi, men hvorfor kaster virksomheden sig ikke selv ind i at udvikle dette?? DONG bør tilbyde private kunder mulighed for at købe energi som garanterer udbygning af vedvarende energi.

Hvorfor har DONG ikke et sådant produkt? Dong har satset på miljørigtige lithiumbatterier, men denne satsning bør jo ikke stå alene. Der har været flere andre lagringsteknologier fremme, lagring af brint, vandoppumpning eller komprimering af gas, og der er helt sikkert flere på vej.