Den Grønne Studenterbevægelse

Den Grønne Studenterbevægelse (DGSB) er et initiativ startet af studerende fra forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2018. Vi er gået sammen om at skabe en ny, bred bevægelse karakteriseret ved ungdom og handlekraft. DGSB er ikke en bevægelse udelukkende for studerende, men et fællesskab for alle, der vil kæmpe for vores og de fremtidige generationers eksistensgrundlag.

Kontaktpersoner i 350 Klimabevægelsen:

Frederik Roland Sandby
Telefon: 22954047
Mail: frolandsandby@gmail.com

Frida Simon Jahn
Telefon: 26804509
Mail: Frida@simon-jahn.dk

Generelle henvendelser: kontakt@dgsb.dk

Facebook: https://www.facebook.com/dengroennestudenterbevaegelse/

 

Betaling i gang

Se KlimaTV

Se KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Bliv medlem

Bliv medlem

Medlemskab koster 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse og 500 kr. for foreninger.