Mens vi ser til at klimaforandringerne forstærker den tørkeskabte hungerkatastrofe på Afrikas Horn, mens usædvandligt kraftige skybrud sætter de danske kældre og veje under vand med rekordhøje forsikringsskade udbetalinger til følge, og mens FNs sikkerhedsråd diskuterer klimaforandringernes påvirkning af den internationale stabilitet og sikkerhed når ekstremt vejr og havvands-stigninger truer beboelser og levebrødet for millioner af mennesker verden over, mens cirka 20% af danskerne ifølge CONCITO anser klimaforandringerne som det mest bekymrende emne, mens op mod 50% af vælgerne siger at klima er et vigtigt emne i valgkampen……ja så må vi konstatere at klima- og bæredygtighedsdebatten desværre spiller en forbløffende lille rolle i den nuværende valgkamp.

Vi bør alle, og særligt på vegne af vores børn og børnebørn, være stærkt bekymrede over det manglende politiske fokus på klimaet i valgkampen.

I et debatmøde sætter vi derfor fokus på klima i valgkampen. Debatmødet afholdes lørdag den 24. september kl. 13-15 på Københavns Universitet. Forud for debatten afholder Klimabevægelsen sit 9. landsmøde, og efter debatten forsætter dagen med dette års 350-event.

Kl. 10.30 – 13.00: Landsmøde i Klimabevægelsen
Download dagsorden
Download GNBO-oplæg: “Klima og beskæftigelse”

Kl. 13.00 – 15.00: Debatmøde “Hvorfor er klima ikke med i valgkampen?”
Oplæg af Margrethe Auken (SF)
Oplæg af Peter Hummelgaard Thomsen (DSU)
Oplæg af Martin Lidegaard (Concito)
Plenum debat
Download program

Kl. 15.00 – 18.00: 350 event “Moving Planet”
Download program

Arrangementet afholdes i Auditorium A2-70.01, Thorvaldsensvej 40, LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet, Frederiksberg, Københavns Universitet.
Deltagelse på hele dagen er gratis, og tilmelding er ikke nødvendigt.