En ny undersøgelse har vist, at til trods for at den danske regering har store ambitioner om at overgå til 100% vedvarende energi i 2050, så er der fortsat ganske mange danske penge investeret i sort energi.

Således har alene de 5 største danske pensionsfonde PFA, PensionDanmark, Danica Pension, Nordea Liv & Pension og Sampension mere end 2,5 mia. kr. investeret i virksomheder som Shell, BP, Statoil, Exxon Mobile og Total som opererer i den stærkt kulstofintensive og miljøforurenende olieudvinding fra kanadisk tjæresand i Alberta, Canada.

Dette er bekymrende nyheder for den danske befolkning, som har en lang tradition for at have et højt fokus på etiske investeringer.

En oversigt over pensionskassernes investeringer kan ses på linket hér: LINK

Læs mere på http://www.tarsandsdk.moonfruit.com/