En ny undersøgelse har vist, at til trods for at den danske regering har ambitioner om at overgå til 100% vedvarende energi i 2050, så har alene de 5 største danske pensionsfonde PFA, PensionDanmark, Danica Pension, Nordea Liv & Pension og Sampension mere end 2,5 mia. kr. investeret i virksomheder som Shell, BP, Statoil, Exxon Mobile og Total som opererer i den stærkt kulstofintensive og miljøforurenende olieudvinding fra kanadisk tjæresand i Alberta, Canada. Dette er bekymrende nyheder for den danske befolkning, som har en lang tradition for at have et højt fokus på etiske investeringer.
Læs mere på http://www.tarsandsdk.moonfruit.com/