Klimaministeren skriver i et debatindlæg, at “Landene i EU sigter i fællesskab på nogle af verdens mest ambitiøse mellemtider i form af fælles klimamål for 2020 og 2030.” Han ønsker at det skal være pejlemærket for dansk klimapolitik.

Man kan have mange meninger om regeringen. Nogle kan ikke lide, at den mener, at klimamålene skal nås “markedsbaseret og omkostningseffektivt”, men jeg har personligt ikke noget imod, at man skal nå målene effektivt. Derimod er jeg enig med E-On Danmarks direktør Tore Harritshøj, at det ikke dur at slække på målet “for det er ikke bare tal, det er målsætninger, virksomheder pejler efter.”

Nogle mener at idealet må være, at Danmark skal være selvforsynende, men Klimabevægelsen har ikke som sådan noget imod udlandsforbindelser.

Derimod mener jeg at Danmark har en historie for at forske, udvikle og demonstrere VE-løsninger. Et væsentligt bidrag Danmark kan komme med til at løse klimaproblemet er at udvikle og demonstrere de teknikker og systemløsninger, der gør os fossilfri fx i en VE-vision for 2030. Dvs. konkret sige forskning, udvikling og demonstration af storskala ellagring i fx varmelagre og transport, fordi der ikke er vandkraftkapacitet nok i Norge og Alperne til at dække Europas behov for lagring.

Det synes jeg ikke umiddelbart ville være i strid med EUs fælles klimamål for 2020 og 2030.