Sted: Lyrskovgade 4, 4. sal

Deltagere: Andreas, Dorte, Thomas, Thøger, Rasmus L
Afbud: Jørn, Jens

1.Valg af referent

Thomas

2.Valg af ordstyrer

Rasmus

3.Godkendelse af referat

Godkendt

4.Status på testimonials

Jens og Rasmus L har skrevet deres. Resten mangler.

Når resten er klar, vil Rasmus L lave et modul til hjemmesiden, så vi kan se dem alle.

5.Kommende onsdagsmøder

Teaser til CIDEA oplæg 23. Februar [Dorte eller Thøger modererer]

“Noahs forslag til klimalov” v. Stig (kontaktes af Thomas)

”Maden klima-fodaftryk” v. Henrik Saxe (kontaktes af Thomas)

”Grøn strøm” v. Søren Dyck-Madsen [THOMAS]

”Wind logo” v. Vestas mfl. [THOMAS]

”Greenwash” v. Danwatch [THOMAS]

”Vindmøllelaug – hvordan” v. Jens Hvass / Middelgrunden…[THOMAS]

“Skal kapitalismen afskaffes, før vi kan løse klimakrisen?” v. Jørn Andersen..

“Kan Danmark blive 100% fri for CO2-udslip i 2030 – nej” v. Jon Buchwald, Greenpeace (Jørn).

”Selvforsynende på 1.sal” Dorthe Chakravarty [THØGER]

”Dansk Elbil-alliance” [THOMAS]

”Perspektiverne ved bølgekraft” / v. kontakt OVE [DORTE]

”Bio-brændstoffer i transporten” v.  Jørgen Henningsen / Claus Felby (og høre Kjeld fra RBT)  [DORTE]

Fremover vil det, blandt andet for at afstemme ambitions-niveau med oplægsholderne vil det vil være en fordel hvis emnerne beskrives ved ord som: ”Oplæg af…”, ”Introduktion til diskussion af…”, ”Åben diskussion…” ”samtale med…” og ”Debat / dialog med….”

6.Status for debat- og workshopmødet 5. marts (Thomas)

Gæstetalere: Dan Jørgensen, socialdemokratisk MEP + Lars Bech Jensen, underdirektør i DI

Workshop: Effektiv klimakommunikation

Check oplægsholdere, annoncering, andre praktiske forberedelser…

 Yderligere annoncering ved THOMAS:

DN, Greenpeace, Noah, WWF, Care, Nepenthes, Folkekirkens Nødhjælp, KlimaX (Tannie)

Jeppe (www.klimadebat.dk), Niels-Johan fra Transition Town, PCA/92 grp mailing-liste

Rådet for Bæredygtig Trafik / CONCITO / Klimanetværk Østjylland

LIFE – studentermails & opslag

Kultunaut / AOK

 Klima- og Energi-ordfører / Ungdomspolitiske Organisationer [THØGER med cc]

Journalist-liste [THØGER]

 FaceBook status. Sendt til 1417 medlemmer. 9 deltager + 37 deltager måske (7. Februar 2011)

 Opfølgning fra sidst: Hvad siger vores reviderede vedtægter om landsmødets indhold?

Thomas udsender indkaldelse til medlemmerne.

Landsmøde 5. Marts kl. 17.30 – 18.00

  1. a.Vedtagelse af dagsorden.
  2. b.Valg af referent.
  3. c.Valg af ordstyrer.
  4. d.Beretning fra landsudvalget.
  5. e.Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne.

    7.
    Status på 1. maj-møde i Fælledparken (Dorte)

Happening hvor Klimabevægelsen samarbejder med Dansk Vegetarforening.

Check tilladelser fra LO-Storkøbenhavn, mad og udstyr fra vegetarforeningen, bemanding, blikfang og materialer…

Thomas og Dorte arbejder videre med projektet.

8.Status på kampagne om flytrafik

Thomas lægger referatet fra sidste møde på vores hjemmeside under onsdagsmøder.

Rasmus, Thomas og Andreas laver nyt – og mere uddybende – oplæg, som kan danne baggrund til en fornyet drøftelse på et kommende onsdagsmøde. De 5 mulige tiltag lægges på hjemmesiden. Tobak.

 9.Status på debatmøde om personlig etik (Thøger)

Vil først laves efter landsmødet 5. Marts

10. Aktiviteter udenfor København

Klimabevægelsen er gået lidt i stå i Odense.

Havnefestival i slutningen af Maj måned (Klimabevægelsen + Dansk Ornitologisk Forening)

Hvis vi udarbejder et slags ”projekt-katalog”, så kan flere grupper måske blive aktiveret.

11. Klimabevægelsen og de sociale medier (Rasmus)

Bruger vi dem aktivt og kan de evt. kobles sammen med vores egen hjemmeside eller indgå i planer om f.eks. klimakort? Før mødet: Prøv at kigge på vores Facebook-profil, klimadebat.dk og den af Thomas anbefalede ecoprofile.dk.

12. Næste LU-møde

Mandag 28. Februar 2011 kl. 17 (Dorte tovholder)
Tirsdag 29. Marts 2011 kl. 17 (Thøger tovholder)

13. Evt.

Klimabevægelsen har page rank 5 hos Google´s Page Rank
Ressource-samling på hjemmesiden.
Wikipedia (Thøger laver et udkast som vi kan godkende på et kommende møde)

Måske vi kan få inspiration fra http://da.wikipedia.org/wiki/NOAH_(dansk_milj%C3%B8organisation)

”Det gode projekt” (hvorfor det er en god idé, og hvordan man gør det – og her er de ting i skal læse, og beregningerne på nettet)