Referat af Klimabevægelsens LU-møde 17. maj 2017

Dagsorden: Møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 17. Maj 2017 Kl. 16.30 – 18.30 på Café Mellemrummet, Ravnsborggade 11, 2200 København N https://www.ms.dk/mellemrummet Tilstede: Thøger, Annegrethe, Thomas, Rasmus, Katrine. 0. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Katrine er ordstyrer, Rasmus referent. 1. Udpegning af ny talsperson Jens har forladt LU pga. manglende tid. Katrine er valgt som ny talsperson. Der skal findes et nyt LU-medlem efter Jens. Annegrethe og Thøger er muligheder. Annegrethe kontakter Ulrik og...

Referat møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 15. Feb. 2017

Kl. 19.00 – 21.30 hos Thøger Lund-Sørensen, Jægersborggade 19, 3. th, Nørrebro Deltagere: Rasmus, Thøger, Jens, Thomas & Lars (Skype) Referent: Thomas Ordstyrer: Jens Det foreslås at prøve at afholde møder fra kl. 16.30 eller 17.00. Beslutning: Det vil vi prøve af! 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering diverse & nyt fra 92-gruppen (Katrine, Lars) og 350.org (Thomas, Lars) Næste møde i 92-grp Klimagruppe er torsdag 2. marts 2017 kl. 10.30 (hos WWF), og KiD/AF forventes at levere et detaljeret indspil/køreplan for...

Referat af møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 18. Jan. 2017

Kl. 19.00 – 21.30 hos Thøger Lund-Sørensen, Jægersborggade 19, 3. th, Nørrebro Deltagere: Rasmus, Thøger, Lars, Thomas, Jens, Annegrethe Referent: Thomas , Ordstyrer: Jens 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering diverse & nyt fra 92-gruppen (Katrine, Lars) og 350.org (Thomas, Lars) 92-gruppens Klimagruppe har drøftet fælles 92-gruppe-politik-papirer for ”Skærpede danske klima- og energimål” og ”Politiske mål ift. begrænsning af olieudvinding i Danmark” AnsvarligFremtid/KiD og Greenpeace har aftalt at lave fælles tilretning...

Referat af møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 14. dec. 2016

Kl. 19.00 – 21.00 hos Jens Hørby Jørgensen, Fengersvej 13, Valby Deltagere: Jens, Lars, Thomas & Camilla. Flere andre havde givet input per email forud for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Orientering diverse & nyt fra 92-gruppen (Katrine, Lars) og 350.org (Thomas, Lars) 92-gruppens Klimagruppe har drøftet fælles 92-gruppe-politik-papirer for ”SKÆRPEDE DANSKE KLIMA- OG ENERGIMÅL” og ”Politiske mål ift. begrænsning af olieudvinding i Danmark” AnsvarligFremtid/KiD og Greenpeace har aftalt at lave fælles...

Referat af møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 9. nov. 2016

Kl. 19.00 – 21.00 hos Thomas Meinert Larsen, J.C. Christensens Gade 2A, 3TV, Islands Brygge Deltagere: Katrine, Camilla, Frederik, Anne Grethe, Thomas, Rasmus, Lars og Thøger (ref.) Afbud: Per, Jens. 1. Godkendelse af dagsorden Det blev beslut at prioritere tiden til at diskutere oplægget vedr. kommunikation samt næste landmøde. 2. Diskussion af kommunikationsstrategi på baggrund af oplæg fra Frederik og Camilla Frederik og Camilla holdt et oplæg, hvor de redegjorde for deres overvejelser om Klimabevægelsens kommunikationsstrategi...

Referat møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Tirsdag 11. okt 2016

Kl. 18.00 – 19.00 hos Jens Hørby Jørgensen, Fengersvej 13, Valby Deltagere: Katrine, Jens, Thomas, Rasmus, Lars, Frederik, Ulrik, Thøger Afbud: Per, Jens W, AnneGrethe 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Opsamling på Landsmødet søndag 2. oktober 2016 Velkommen til det nye landsudvalg – kort runde Katrine (bor i Nyborg. Arbejdet tidligere i WWF. Tovholder for AnsvarligKommune) Ulrik (bor i Islev, læser bachelor i katastrofe- og risiko-management. Pædagogmedhjælper) Lars (i LU siden 2014, aktiv i AnsvarligFremtid, økonom-uddannet....

Referat møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 14. Sept 2016

Kl. 19.00 – 21.30 i Indre By Kulturhus Deltagere: Lars, Jens, Thomas, Thøger, Rasmus (Skype)  1. Godkendelse af dagsorden 2. Medlemskab af 92-gruppen Vi har betalt kontingent for 2016 (= 0,5 x 1.125 kr) Næste møde 28. september kl. 13-16 (Lars planlægger at deltage) 3. Presse og kommunikation – siden sidst. AnsvarligKommune arbejder på Ritzau pressehistorie på danske bankers fossilfri investeringsmuligheder. 4. 350.org medlemskab – update – Klimabevægelsen i Danmark ligger nu direkte på ”350.org world map”: ...

Referat møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 8. juni 2016

Kl. 19.00 – 21.30 hos Jens Hørby, Fengersvej 13, Valby Deltagere: Jens, Thomas, Rasmus, Lars, Thøger, Per, Thor 1. Godkendelse af dagsorden 2. Medlem af 92-gruppen – update – update fra 92-grp klimagruppemøde 2. juni kl. 9.00-11.00. Lars og Katrine deltog: Klimarådet kommer med ny rapport 13. Juni (fokus på bolig, opvarmning, elbiler) I år 2017 skal der formuleres en 2030 målsætning. Svensk regeringsgodkendelse kræves for endeligt salg af tysk kulmine til Tjekkisk selskab. – dato/indhold for næste møde er 28/6 kl....

Referat af møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Møde onsdag 11. maj 2016

Kl. 19.00 hos Jens Hørby, Fengersvej Til stede: Rasmus (Skype), Lars (Skype), Sysse, Per, Thomas, Thøger, Jens. Jens er ordstyrer, Rasmus referent. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Medlem af 92-gruppen – update Lars har drøftet med Troels om Klimabevægelsens evt. medlemskab i 92-grp. Vi kan søge om optagelse, hvis vi betaler mindst 1.125 kr. om året. Der er flere email-lister vi kan blive medlem af: Post-2015 udvalget (arbejder med nye globale Post-2015 mål): Thor Klima- og energiudvalget (arbejder med klima- og energipolitik i...

Referat: Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Møde onsdag 13. April 2016

Afholdt kl. 17.00 – 19.00 i Verdenskulturcenteret Deltagere: Rasmus, Thomas, Thøger Afbud: Per, Lars, Jens, Adam samt Ilse og Mik. 1. Facebook Status: [N.N. 1] er ekskluderet. [N.N. 2] og [N.N. 3] har fået advarsel. De andre pro-A-kraft debattører har forstået vores hensigt, og det lader til at de respekterer den. Thomas, Thøger, Rasmus og Per udtrykker tilfredshed med at vi har lavet udmeldingen om at nedtone A-kraft i Danmark på siden. 2. Medlem af 92-gruppen Lars har drøftet med Troels om Klimabevægelsens evt. medlemskab i...

LU-møde referat onsdag 16. marts 2016

Deltagere: Lars, Thøger, Thor, Thomas, Rasmus Sted: SKYPE møde 1. Facebook Beslutning: Vi ønsker at få reduceret eller stoppet den meget ”pro-A-kraft-i-Danmark” debat som er på sitet. Den giver en forkert opfattelse at, hvad Klimabevægelsen står for. Rasmus opdaterer husregler, og lægger på Facebook. Thomas laver ”invitation til A-kraft artikel” opslag til facebook siden. 2. NOAH Klimagruppe Thor følger arbejdet i NOAHs ny-etablerede klimagruppe, som nok vil fokusere sig om klimaretfærdighed. 3. Medlem af 92-gruppen Lars går videre...

Referat af møde i Klimabevægelsens Landsudvalg onsdag den 10. februar 2016

Tid: Kl. 19.00 – 21.00 hos Jens i Valby Deltagere: Jens, Per, Lars, Rasmus, Thomas. Jens er ordstyrer, Rasmus referent. 1) Ansøgning om at blive 350.org local – status (Lars) Nicolo har svaret 8. februar: ”we will put your details up on our mega-map on the 350.org home page”. Vi er nu registreret på siden: http://350.org/map/. Vi kan oprette vores egen underside på 350.org. Kan vi også ændre teksten på kortet? Afdelingen i Holland har højere status indenfor 350 og ansætter lønnede medarbejdere. Nicolo er chef for 350′...