Landsmøde i 350 Klimabevægelsen i Danmark – søndag 10. marts

UDKAST TIL PROGRAM Landsmøde i 350 Klimabevægelsen i Danmark Søndag 10.marts 2019 Sted: Fælledvej 12, NGO-bygningen 2.sal, lokale ”Solidarity” Indgang via Ravnsborggade 11 eller Fælledvej 12 (Nørrebro) i København. Foretrukken indgang via Cafe Mellemrummet, Ravnsborggade 11. Ring mobil 2271 7058 hvis du har behov for vejledning til at finde frem. Program formiddag: 350 Klimabevægelsen politik-program LÆS UDKAST HER: POLITISK PROGRAM UDKAST Kl. 10.00 Velkomst v. Jens Hørby Jørgensen, ordstyrer Kl. 10.10 Baggrund, strategi og...

Referat af 21. landsmøde i 350 Klimabevægelsen i Danmark

Dato: Søndag den 8. oktober 2017 Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København Tid: Kl. 10.00-12.00. A) Vedtagelse af dagsorden Vedtaget B) Valg af referent Rasmus S. Larsen C) Valg af ordstyrer Jens Hørby Jørgensen D) Beretning fra landsudvalget Thomas Meinert Larsen fremlægger en detaljeret beretning. Et lille udpluk: Der er gode tendenser i forhold til divestment. Vi har stået bag en række aktiviteter, debatmøder og Folkets Klimamarch.  Solcellegruppen har udformet et oplysningshæfte. Jens Friis Lund er...

Årsberetning fra Landsudvalget 2017

Landsmødet (nr. 21) søndag den 8. oktober 2017 1               Klimabevægelsens status Medlemmer: Antallet af medlemmer i 350 Klimabevægelsen i Danmark (KiD), baseret på antallet af personer som er oprettet på www.klimabevaegelsen.dk er ca. 466 per oktober 2017. Antallet som via email modtager vores nyhedsbrev er omtrent 810. Klimabevægelsens Facebook gruppe har 3430 medlemmer. Alle tal afspejler en lille øgning over det sidste års tid. Året der gik for Klimabevægelsen i Danmark Det forgangne år har været ganske begivenhedsrigt for...
21. landsmøde i Klimabevægelsen

21. landsmøde i Klimabevægelsen

Nyhed: Se referatet fra landsmødet og Landsudvalgets beretning her! Dato: Søndag den 8. oktober 2017 Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København – hele dagen Program formiddag Tid: Kl. 10.00-12.00. Der serveres kaffe og the under arrangementet. A) Vedtagelse af dagsorden B) Valg af referent C) Valg af ordstyrer D) Beretning fra landsudvalget E) Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne F) Behandling af indkomne forslag Landsudvalget fremlægger 6 forslag til vedtægtsændringer G) Økonomi H)...

Referat af 19. landsmøde i Klimabevægelsen i Danmark

Tid: Søndag 2. oktober 2016 kl. 10-17. Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København Program formiddag (udsendt 18/9). Fremmødte: Thomas, Rasmus, Merete, Frederik, Egon, Annegrete, Thøger, Jens, Per, Ulrik, Lars. A) Godkendelse/vedtagelse af Dagsorden Alt OK. Mødet er rettidigt indkaldt. B) Valg af referent – Rasmus C) Valg af ordstyrer – Jens D) Beretning fra landsudvalget Thomas har skrevet 5 detaljerede sider om det seneste år og gennemgik vores resultater, aktiviteter, kampagner og en række globale...

Referat af 17. landsmøde i Klimabevægelsen i Danmark

Søndag 4. oktober 2015 Tid                       10.00-12.00 Sted:                  Kulturhuset Indre By København Kl. 10.00 – 12.00 Fremmødte: Thomas Meinert Larsen, Sju G. Thorup, Thøger Lund-Sørensen, Rasmus S. Larsen, Mogens Kirk, Ilse Rasmussen, Thor Markussen, Per Henriksen, Jens Hørby Jørgensen, Bjørn Stauning, Merete Hjort Jensen, Lars Nautrup Jensen. A) Godkendelse/vedtagelse af Dagsorden – Alt OK B) Valg af referent – Rasmus C) Valg af ordstyrer – Sju D) Beretning fra landsudvalget Thomas fortalte om...

REFERAT af 15. landsmøde i Klimabevægelsen i Danmark

Søndag d. 5. oktober 2014 kl. 10.00-12.00 i Det Økologiske Inspirationshus A. Godkendelse af dagsordenens pkt. A – LDagsordenen blev vedtaget og følges herunder. B. Valg af referentKirsten Vesterager påtog sig at tage referat. C. Valg af ordstyrerJens Jørgensen lod sig vælge som ordstyrer og konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt og vedtægternes formelle krav opfyldt. D. Beretning fra landsudvalget Thomas Meinert Larsen omdelte sin skriftlige beretning og kommenterede og uddybede den undervejs. De øvrige medlemmer af...

Årsberetning fra Landsudvalget 2014

Landsmødet søndag den 4. oktober 2014 1    Klimabevægelsens status Medlemmer: Antallet af medlemmer i Klimabevægelsen i Danmark (KiD) baseret på antallet af personer som er oprettet på www.klimanetvaerk.dk er ca. 323 (vs. 300 i sept 2013). Antallet som modtager vores nyhedsbrev er skønnet til ca. 700*. Klimabevægelsens Facebook gruppe har 1607 ”likes” (stigning fra 1342 i sept 2013). Det Danske Perspektiv Af væsentlige temaer og aktiviteter i det sidste års tid bør nævnes: *De mange ”udredninger” knyttet til Energiaftalen 2012-2020...

Invitation til landsmøde 30. marts 2014

Invitation Klimabevægelsens Landsmøde søndag 30. marts 2014 – tema om Fossil free divestment kampagnen i kampen mod global opvarmning Det Økologiske Inspirationshus, Allégade 7-9, kl. 12.00 – 17.00 Program: 12.15 FILMFREMVISNING AF “_DO THE MATH_” 13.00 Velkomst v. Landsudvalget 13.10 Divestment-kampagnen “Fossil Free” – hvad, hvorfor og hvordan? v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen i Danmark 13.30 Fossil Free – update on the global Fossil Free Campaign (Skype) Report from Tim Ratcliffe,...

Klimabevægelsens Landsmøde søndag 30. Marts 2014

Klimabevægelsen afholder landsmøde søndag 30. Marts med Divestment som tema. Indenfor relativt kort tid er den globale Fossil Free divestment kampagne vokset markant, og efter dens udspring i USA hvor den hurtigt blev udbredt på en række universiteter, så har den nu bredt sig til især Australien og Europa. Og eftersom emnet i høj grad har været med til at sætte dagsordenen på den klimapolitiske agenda, så man må sige at den i høj grad er gået “mainstream”, især fordi den amerikanske præsident Barack Obama og FNs...

Klimabevægelsens Landsmøde søndag 29. september – debat om bæredygtig pensionsopsparing

Sted: Det Økologiske Inspirationshus, Allegade 7-9, Frederiksberg. Kl. 10.00 – 12.00 Landsmøde med formalia, valg til landsudvalg mv. DOWNLOAD PROGRAM DOWNLOAD ÅRSBERETNING 2012 – 2013 DOWNLOAD MEDLEMSTAL OG ØKONOMI Kl. 12.00 – 13.00 Frokostpause   Eftermiddagens program: Debat under overskriften: “Arbejder din pensionsopsparing for eller imod klimaet?” Forløbigt program: DOWNLOAD PROGRAM Kl. 13.00 – 13.10 Velkomst og introduktion til dagens program v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen i...
Klimabevægelsens Landsmøde søndag 7. April – Debat om Skifergas

Klimabevægelsens Landsmøde søndag 7. April – Debat om Skifergas

Sted: Det Økologiske Inspirationshus, Allégade 7-9, Frederiksberg, kl. 10.00 – 15.00 Formiddagens program: “Klima og kommunalvalg 2013”. Kl. 10.00 Oplæg: Hvilke muligheder har kommunerne for at agere på klimaområdet? v. Thøger Lund-Sørensen, Klimabevægelsen Download PRÆSENTATION Kl. 10.20 Oplæg: Hvordan tænker politikerne klima-dagsordenen ind i valgkampen? v. Jeppe Trolle, Kandidat til byrådet i Roskilde kommune for Det Radikale Venstre. Download PRÆSENTATION Kl. 10.40 Oplæg: Grøn omstilling giver nye...