Vær med i Folkets Klimamarch 2018

Vær med i Folkets Klimamarch 2018

Folkets Klimamarch København finder sted den 8. september 2018 som led i Global Action Day, hvor folk jorden rundt samles om aktioner der markerer behovet for en hurtig og retfærdig omstilling mod en fossilfri verden. Du er inviteret! Frem mod den 8. september vil vi opbygge momentum og engagement via pre-events som arrangeres uafhængigt af, men i samhørighed med, marchen. Vi vil løbende informere om disse pre-events på denne side og på vores hjemmeside www.klimamarchkbh.com. Følg Folkets Klimamarch København 2018 for at modtage...
AnsvarligFremtid er aktiv på pensionskasse generalforsamlingerne i april 2018

AnsvarligFremtid er aktiv på pensionskasse generalforsamlingerne i april 2018

AnsvarligFremtid vil være aktiv på følgende generalforsamlinger i løbet af foråret 2018 7. April. Generalforsamling i MP Pension (Magistre, Gymnasielærere og Psykologer) Generalforsamlingen afholdes i Århus kl. 13.00 Læs mere her: https://mppension.dk/medlemsfaellesskab/generalforsamling/ Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: FULDMAGTSBLANKET (Word) Fuldmagtsblanket sendes til email info@ansvarligfremtid.dk ONLINE Fuldmagt:...
Generalforsamling i MP Pension lørdag 7. april 2018

Generalforsamling i MP Pension lørdag 7. april 2018

Til generalforsamlingen i pensionskassen MP Pension (administrerer pension for en række akademikergrupper, gymnasielærere og psykologer) lørdag 7. april 2018 har AnsvarligFremtid i år fremsat 2 forslag om ”klimavenlige investeringer”, som behandles som medlemsforslag 4 og medlemsforslag 5. De 2 forslag, inklusive begrundelsen for forslagene, kan ses på linket her GENERALFORSAMLINGFORSLAG De 2 forslag blev fremsendt inden bestyrelsen i MP Pension den 8. marts 2018 tog beslutning om at frasælge omkring 70 % af pensionsselskabets...
350 Klimabevægelsen forårsmøde 4. marts

350 Klimabevægelsen forårsmøde 4. marts

350 Klimabevægelsen forårsmøde Søndag 4. marts 2018 Adresse: Fælledvej 12, NGO-bygningen 2.sal, lokale ”Solidarity” Indgang via Ravnsborggade 11 eller Fælledvej 12. DOWNLOAD PROGRAM Program formiddag Arbejder vores pensionsmilliarder for en bæredygtig fremtid? Både Mellemfolkeligt Samvirke og AnsvarligFremtid har over en årrække fulgt de danske pensionskasser og deres investeringer. Vi giver her en opdatering på hvor godt de danske pensionsselskaber opfylder vores ønsker om at understøtte en bæredygtig fremtid med respekt for...
21. landsmøde i Klimabevægelsen

21. landsmøde i Klimabevægelsen

Nyhed: Se referatet fra landsmødet og Landsudvalgets beretning her! Dato: Søndag den 8. oktober 2017 Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København – hele dagen Program formiddag Tid: Kl. 10.00-12.00. Der serveres kaffe og the under arrangementet. A) Vedtagelse af dagsorden B) Valg af referent C) Valg af ordstyrer D) Beretning fra landsudvalget E) Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne F) Behandling af indkomne forslag Landsudvalget fremlægger 6 forslag til vedtægtsændringer G) Økonomi H)...
Hvordan taler du med en journalist?

Hvordan taler du med en journalist?

Mange kom for at høre om mediernes klimadækning på Klimabevægelsens forårsmøde søndag den 26.3. i København. Det står sløjt til med mediernes dækning af klimasagen, det var eftermiddagens to oplægsholdere enige om. Men de havde meget forskellige bud på årsagen! Kulturforsker Gregers Andersen revsede medierne. Der er alt for lidt dækning af klimaforandringerne, og den, der er, har fokus på det forkerte. På energi-omstilling mere end på livsstils-forandring. Journalist Niels Fastrup gav et insider-syn på, hvorfor det står så sløjt...
Forårsmøde 2017 – formiddag

Forårsmøde 2017 – formiddag

Søndag 26. marts 2017 afholder Klimabevægelsen sit halvårlige landsmøde med et spændende program om Divestment og Klimakommunikation. Mødet afholdes i Kulturhuset Indre By, lokale 1, Charlotte Ammundsens Plads 3. Program formiddag – Divestment: 10.00 Velkomst v. Klimabevægelsens landsudvalg 10.10 – 10.30 Divestment i Danske Kommuner Ved Katrine Ehnhuus, AnsvarligFremtid – kommunekampagnen 10.30 – 10.50 Divestment i Danske Pensionsselskaber Ved Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid – pensionskampagnen 10.50 – 11.10...
Forårsmøde 2017 – eftermiddag

Forårsmøde 2017 – eftermiddag

Søndag 26. marts 2017 afholder Klimabevægelsen sit halvårlige landsmøde med et spændende program om Divestment og Klimakommunikation. Mødet afholdes i Kulturhuset Indre By, lokale 1, Charlotte Ammundsens Plads 3. Program eftermiddag – Klimakommunikation: 13.00 Velkomst v. Klimabevægelsens landsudvalg 13.10 – 13.40 Danske mediers klimakommunikation fejler – og medierne bærer derved et stort ansvar for klimakrisen Ved Gregers Andersen, forfatter til bogen ”Grænseløshedens Kultur” 13.40 – 14.00 Mediedækning ánno 2017 – derfor...

Indfri Parisaftalen og sæt prop i Nordsøen

Hvis Danmark skal kunne opfattes som en troværdig støtte til den globale klimaaftale som verdens ledere vedtog i Paris, så skal Danmark stoppe al ny efterforskning efter olie og gas i Nordsøen. Det Internationale Energi Agentur har for længe siden slået fast at 2/3 af verdens allerede kendte fossile reserver ikke kan afbrændes, hvis vi skal holde os under 2 graders global temperaturstigning. Det betyder, at disse ”ikke-brændbare fossile reserver” vil miste deres værdi. Det skønnes at mindst 80 % kul, mindst 50 % gas og mindst 33 %...

Dansk Fossil Free i foråret 2016 – resultater og status

Fra http://www.ansvarligfremtid.dk/home Opsamling på generalforsamlingerne foråret 2016 – og processen fremad Forårets generalforsamlinger blev endnu en spændende test af, hvorvidt medlemmer og bestyrelser fandt det passende at indrette pensionsselskabernes investeringsstrategi efter Paris-aftalen og 2-graders målsætningen, og hvorvidt man fra pensionsselskabernes side er villig til at dokumentere at såkaldt ”aktivt ejerskab” overfor fossil-selskaber rent faktisk gennemføres og virker. AnsvarligFremtid fremsatte i foråret 2016...

Exxons generalforsamling den 25. maj vil vise verdens vilje til at indfri Klimaaftalen fra Paris

Når verdens største børsnoterede olieselskab, amerikanske ExxonMobil den 25. Maj 2016 afholder generalforsamling, så vil vi få afklaret, om verdenssamfundet for alvor magter at sætte handling bag den historiske globale klimaaftale fra Paris. Generalforsamlingen vil nemlig ikke kun handle om, hvorvidt det går godt for selskabet ExxonMobil. På dagsordenen er nemlig også et såkaldt resolutionsforslag stillet af en række af Exxons mere kritiske aktionærer, herunder den britiske kirke. Forslaget vil, hvis det bliver vedtaget, nemlig...