Hvem betaler prisen for skifergas-eventyret?

Det fremføres ofte blandt skifergas-fortalere at ”skifergas er en god forretning” for samfundet. Der findes imidlertid ingen god dokumentation for dette udsagn, og det kan derfor med ligeså stor troværdighed fremføres at udvinding af skifergas vil udgøre en stor omkostning for samfundet. Herunder fremlægges en række spørgsmål, som burde afklares nærmere, før der gives tilladelse til en skifergasproduktion i Danmark. Fra både politikere og skifergas-industrien er det meldt klart ud at vi ikke skal udvinde skifergas, hvis det ikke kan...

Lidegaard tier om sandheden

Bragt på Information.dk 29. november 2012 Thomas Meinert Larsen, talsperson, Klimabevægelsen i Danmark Rapporter fra Carbon Tracker Initiative og Det Internationale Energiagentur (IEA) slår fast, at mellem 66 og 80 procent af de kendte fossile reserver skal forblive i jorden, hvis den kritiske tograders målsætning skal nås. Foreholdt denne kendsgerning, fastholder klimaminister Martin Lidegaard i dagbladet Information 26. november, at regeringens politik ikke vil være at reducere udvindingen af olie og gas fra den danske undergrund....

Send ikke regningen til børnene

Oprindelig bragt i Information 3. januar 2012 Af Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen i Danmark Når regeringen vil lave et bredt energiforlig som inkluderer V og K, så er der stor risiko for, at ambitionsniveauet for Danmarks grønne omstilling sænkes gevaldigt, således at regeringens mål om 40 procent CO2-reduktion i år 2020 ikke opfyldes. Ifølge regeringen skal finansieringen af den grønne omstilling ske ved at opkræve 5,6 milliarder kroner fra borgere og virksomheder i 2020, men V og K ønsker kun at opkræve 3,6 milliarder...

DONG’s ansvar for fremtiden

Oprindelig bragt i Information 11. juli 2011 Af Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen I forbindelse med Jørgen Steen Nielsens interview med DONG Energys direktør Anders Eldrup ( 4. juli), er det relevant at påpege, at godt 75 procent af aktierne i DONG Energy ejes af staten. Det bør naturligvis give DONG en meget høj moralsk forpligtelse til også at indtænke miljømæssige og sociale hensyn i driften af virksomheden. Med de mange tiltag mod mere CO2-fri energiproduktion som DONG Energy har taget synes dette også at være tilfældet....

Har DFs vælgere ingen børnebørn?

Oprindelig bragt i Information 8. juli 2011 Af Thomas Meinert Larsen, talsperson, Klimabevægelsen i Danmark Dansk Folkepartis klima- og energiordfører Per Dalgaard, skriver i Dagbladet Information den 6. juli, at grøn energi er for dyr. For dyrt for hvem må man spørge? Er det for Per Dalgaard, er det for DFs vælgere, eller gælder denne vurdering også for den yngre del af befolkningen? Vores børn kommer til at leve med resultatet af de energipolitiske beslutninger som vi tager i dag, og de skal leve med fremtidens klimaforandringer...