Dansk Fossil Free i foråret 2016 – resultater og status

Fra http://www.ansvarligfremtid.dk/home Opsamling på generalforsamlingerne foråret 2016 – og processen fremad Forårets generalforsamlinger blev endnu en spændende test af, hvorvidt medlemmer og bestyrelser fandt det passende at indrette pensionsselskabernes investeringsstrategi efter Paris-aftalen og 2-graders målsætningen, og hvorvidt man fra pensionsselskabernes side er villig til at dokumentere at såkaldt ”aktivt ejerskab” overfor fossil-selskaber rent faktisk gennemføres og virker. AnsvarligFremtid fremsatte i foråret 2016...

Milliarder af danske pensionskroner er investeret i en fremtid med kul, gas og olie

I en afdækning af de største danske pensionsselskabers investeringer i virksomheder med aktiviteter i Kanadisk Tjæresand fra maj 2012, viste det sig, at mindst 2,5 mia. kroner var investeret i sådanne virksomheder. Se artikel i Information LINK Ved en nyere opgørelse fra juli 2013 viser det sig, at pensionskasserne fortsat investerer massivt i kul, gas og olie, og at alene de 5 største pensions-selskaber PFA, Danica, NordeaLiv, Pension Danmark og Sampension samt Unipension har mindst 7 mia. kroner investeret i fossil-industrien....

Danske pensionsmidler medvirker til øget global opvarmning

En ny undersøgelse har vist, at til trods for at den danske regering har store ambitioner om at overgå til 100% vedvarende energi i 2050, så er der fortsat ganske mange danske penge investeret i sort energi. Således har alene de 5 største danske pensionsfonde PFA, PensionDanmark, Danica Pension, Nordea Liv & Pension og Sampension mere end 2,5 mia. kr. investeret i virksomheder som Shell, BP, Statoil, Exxon Mobile og Total som opererer i den stærkt kulstofintensive og miljøforurenende olieudvinding fra kanadisk tjæresand i...

Danske pensionsmidler medvirker til øget global opvarmning

En ny undersøgelse har vist, at til trods for at den danske regering har ambitioner om at overgå til 100% vedvarende energi i 2050, så har alene de 5 største danske pensionsfonde PFA, PensionDanmark, Danica Pension, Nordea Liv & Pension og Sampension mere end 2,5 mia. kr. investeret i virksomheder som Shell, BP, Statoil, Exxon Mobile og Total som opererer i den stærkt kulstofintensive og miljøforurenende olieudvinding fra kanadisk tjæresand i Alberta, Canada. Dette er bekymrende nyheder for den danske befolkning, som har en lang...