Referat af bestyrelsesmøde 9 april 2019

Referat af bestyrelsesmøde 9 april 2019.  Deltagere: Thomas Meinert Larsen, Sju G Thorup, Bjarke Kronborg, Mikkel F Jørgensen, Thøger Lund-Sørensen. Emner bl.a valgforberedelser, publicering af politikpapir, økonomifunktionen, fundraising, kontingentforhøjelse, rammer for hjemmesiden, facebooksiden, facebookgruppen, kommende twitter og instagram, samt persondataregler. Desuden velkommen til de to første medlemmer af vores socialmediagruppe. Hvis du også vil bidrage med frivilligt arbejde til foreningens hjemmesiden eller sociale...

Referat af Klimabevægelsens LU-møde 17. maj 2017

Dagsorden: Møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 17. Maj 2017 Kl. 16.30 – 18.30 på Café Mellemrummet, Ravnsborggade 11, 2200 København N https://www.ms.dk/mellemrummet Tilstede: Thøger, Annegrethe, Thomas, Rasmus, Katrine. 0. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Katrine er ordstyrer, Rasmus referent. 1. Udpegning af ny talsperson Jens har forladt LU pga. manglende tid. Katrine er valgt som ny talsperson. Der skal findes et nyt LU-medlem efter Jens. Annegrethe og Thøger er muligheder. Annegrethe kontakter Ulrik og...

Referat møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 15. Feb. 2017

Kl. 19.00 – 21.30 hos Thøger Lund-Sørensen, Jægersborggade 19, 3. th, Nørrebro Deltagere: Rasmus, Thøger, Jens, Thomas & Lars (Skype) Referent: Thomas Ordstyrer: Jens Det foreslås at prøve at afholde møder fra kl. 16.30 eller 17.00. Beslutning: Det vil vi prøve af! 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering diverse & nyt fra 92-gruppen (Katrine, Lars) og 350.org (Thomas, Lars) Næste møde i 92-grp Klimagruppe er torsdag 2. marts 2017 kl. 10.30 (hos WWF), og KiD/AF forventes at levere et detaljeret indspil/køreplan for...

Referat af møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 18. Jan. 2017

Kl. 19.00 – 21.30 hos Thøger Lund-Sørensen, Jægersborggade 19, 3. th, Nørrebro Deltagere: Rasmus, Thøger, Lars, Thomas, Jens, Annegrethe Referent: Thomas , Ordstyrer: Jens 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering diverse & nyt fra 92-gruppen (Katrine, Lars) og 350.org (Thomas, Lars) 92-gruppens Klimagruppe har drøftet fælles 92-gruppe-politik-papirer for ”Skærpede danske klima- og energimål” og ”Politiske mål ift. begrænsning af olieudvinding i Danmark” AnsvarligFremtid/KiD og Greenpeace har aftalt at lave fælles tilretning af...

Referat af møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 14. dec. 2016

Kl. 19.00 – 21.00 hos Jens Hørby Jørgensen, Fengersvej 13, Valby Deltagere: Jens, Lars, Thomas & Camilla. Flere andre havde givet input per email forud for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Orientering diverse & nyt fra 92-gruppen (Katrine, Lars) og 350.org (Thomas, Lars) 92-gruppens Klimagruppe har drøftet fælles 92-gruppe-politik-papirer for ”SKÆRPEDE DANSKE KLIMA- OG ENERGIMÅL” og ”Politiske mål ift. begrænsning af olieudvinding i Danmark” AnsvarligFremtid/KiD og Greenpeace har aftalt at lave fælles...

Referat af møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 9. nov. 2016

Kl. 19.00 – 21.00 hos Thomas Meinert Larsen, J.C. Christensens Gade 2A, 3TV, Islands Brygge Deltagere: Katrine, Camilla, Frederik, Anne Grethe, Thomas, Rasmus, Lars og Thøger (ref.) Afbud: Per, Jens. 1. Godkendelse af dagsorden Det blev beslut at prioritere tiden til at diskutere oplægget vedr. kommunikation samt næste landmøde. 2. Diskussion af kommunikationsstrategi på baggrund af oplæg fra Frederik og Camilla Frederik og Camilla holdt et oplæg, hvor de redegjorde for deres overvejelser om Klimabevægelsens kommunikationsstrategi...

Referat møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Tirsdag 11. okt 2016

Kl. 18.00 – 19.00 hos Jens Hørby Jørgensen, Fengersvej 13, Valby Deltagere: Katrine, Jens, Thomas, Rasmus, Lars, Frederik, Ulrik, Thøger Afbud: Per, Jens W, AnneGrethe 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Opsamling på Landsmødet søndag 2. oktober 2016 Velkommen til det nye landsudvalg – kort runde Katrine (bor i Nyborg. Arbejdet tidligere i WWF. Tovholder for AnsvarligKommune) Ulrik (bor i Islev, læser bachelor i katastrofe- og risiko-management. Pædagogmedhjælper) Lars (i LU siden 2014, aktiv i AnsvarligFremtid, økonom-uddannet....