Retssag mod Exxon Mobil kan blive skelsættende for klimasagen

Verdens største børsnoterede olieselskab, amerikanske Exxon Mobil er på vej til at blive sagsøgt for at have løjet om klimaforandring. Exxon er under anklage, efter at flere nyhedsmedier, herunder Inside Climate News og The Los Angeles Times har afdækket at Exxons egne forskere i årtier har vidst at klimaforandringerne ville reducere isdækket over Arktis, med den potentielle økonomisk lukrative sideeffekt, at det ville give bedre muligheder for at udvinde olie i Arktis, et område hvor Exxon i øvrigt selv købte en række...

Grøn omstilling gavner både Danmark og verden

Selvom et bredt flertal i folketinget står bag beslutningen om, at Danmark skal være fossilfri senest i år 2050, så hører vi desværre jævnligt politikere sige, at omstillingen koster danskerne for dyrt, at grøn energi ikke kan sikre tilstrækkelig høj energiforsyningssikkerhed, og at det i det hele taget ikke nytter noget, når andre lande ikke gør nær så meget. Kritikken er imidlertid forfejlet. Den grønne omstilling gavner i høj grad det danske samfund, også økonomisk. Den danske støttemodel været en helt enestående succes og sikret...

Reducerer global opvarmning

Den globale Fossil Free Divestment-bevægelse, som i Danmark er repræsenteret ved initiativet AnsvarligFremtid har i de seneste måneder fået stor indflydelse på det globale investeringsunivers. I Danmark har medlemmerne af foreløbigt tre danske pensionsselskaber sagt ja til at frasælge investeringer i alle kulselskaber samt i olieselskaber, som foretager olieudvinding fra tjæresand, ved dybhavsboringer og i Arktis. Ser vi udenlands, så har den norske regerings beslutning om, at den gigantiske norske oliefond skal frasælge sine...

Investorer trækker støtten til fossil energi

Investorers tillid til lønsomheden af investeringer i kul, olie og gas er faldende, og støtten til fossil energi er derfor hastigt ved at smuldre. Årsagen er, at et stigende antal analyser viser, at investeringer i fossil energi ikke er vigtige for at sikre høje afkast, og at fremtiden for fossile investeringer er usikker. For eksempel viser en ny analyse fra MSCI – et selskab som udvikler investeringsindekser, som anvendes af mere end 6.000 pensions-og hedgefonde – at investorer, der frasolgte selskaber, der udvinder...

Vi har fokus på forrentningen

(Dette svar blev sendt til Børsen, som svar på lederen den 6. marts, men blev ikke bragt.) Af Thomas Meinert Larsen, talsmand AnsvarligFremtid Under overskriften ”Hold fokus på forrentningen” anklager Børsens leder 6. marts AnsvarligFremtid for – ud fra en amatørmæssig indsigt – at øve indflydelse af nærmest bibelske proportioner for at underlægge pensionskasserne overfladiske politiske modestrømninger. Hos AnsvarligFremtid er vi ikke kreationister. Vi tror på naturvidenskaben, også når den siger, at det vil få...

Vores pensionsopsparinger skal ud af sort energi

Næsten dagligt hører vi, at klimaforandringer som følge af global opvarmning truer vores civilisation. Det internationale Energi Agentur og FN’s klimapanel har konkluderet, at to tredjedele af verdens fossile reserver ikke må afbrændes, hvis den globale opvarmning skal holdes under to graders global temperaturstigning, som ifølge alle seriøse videnskabelige beregninger er det absolutte maksimum for, hvad vores planet kan bære. Alligevel er vi næsten alle som medlemmer af en pensionskasse og på grund af pensionskassernes enorme...

Hvem betaler prisen for skifergaseventyret?

Det fremføres ofte blandt skifergasfortalere at ” skifergas er en god forretning” for samfundet. Der findes imidlertid ingen god dokumentation for dette udsagn, og det kan derfor med ligeså stor troværdighed fremføres at udvinding af skifergas vil udgøre en stor omkostning for samfundet. Herunder fremlægges en række spørgsmål, som burde afklares nærmere, før der gives tilladelse til en skifergasproduktion i Danmark. Fra både politikere og skifergasindustrien er det meldt klart ud, at vi ikke skal udvinde skifergas, hvis...

Min pensionsopsparing skal fremme grøn omstilling

Af Thomas Meinert Larsen, lektor, Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring Når mit pensionsselskab MP Pension/ Unipension har 1.239 mio. kr. investeret i kul-, olie-og gasvirksomheder, så er jeg med til at opretholde verden i dyb afhængighed af kul, olie og gas og dermed til at fastholde en klode på klimakollisionskurs. Men jeg ønsker, at min opsparing skal fremme en grøn omstilling baseret på CO2-neutrale teknologier, som kan sikre en tryg fremtid på en beboelig klode. Netop nu har det internationale klimanetværk 350....

Havnetunnel vil blokere Københavns målsætning om at blive CO2-neutral i 2025

Bragt i Bryggebladet 11. april 2013 Af Thomas Meinert Larsen, J. C. Christensensgade, talsperson for Klimabevægelsen i Danmark Den nyligt vedtagne »Klimaplan København 2025« indledes med ordene: »København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025«. Det lyder besnærende, og selvom klimaplanen er underskrevet af såvel overborgmester Frank Jensen ( S) som teknik-og miljøborgmester Ayfer Baykal ( SF), så er de åbenbart ikke lige opsatte på at indfri planen. En vedtagelse af en havnetunnel vil i hvert fald gøre det næsten...

Send ikke regningen til børnene

Oprindelig bragt i Information 3. januar 2012 Af Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen i Danmark Når regeringen vil lave et bredt energiforlig som inkluderer V og K, så er der stor risiko for, at ambitionsniveauet for Danmarks grønne omstilling sænkes gevaldigt, således at regeringens mål om 40 procent CO2-reduktion i år 2020 ikke opfyldes. Ifølge regeringen skal finansieringen af den grønne omstilling ske ved at opkræve 5,6 milliarder kroner fra borgere og virksomheder i 2020, men V og K ønsker kun at opkræve 3,6 milliarder...