Danmarks klimapolitik skal strammes, mener 11 ngo’er på klimaområdet.
De er gået sammen om et borgerforslag om en skrappere og langt mere forpligtende klimalov,
skriver Politiken
Støt forslaget på https://www.borgerforslag.dk/

De 11 organisationer er WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, CARE Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Det Økologiske Råd, Verdens Skove, Vedvarende Energi, 350 Klimabevægelsen, Den Grønne Studenterbevægelse. Dertil kommer 92-gruppen, som samler klima- og udviklingsngo’er.