Fem grønne foreninger drømmer om at regeringen giver plads til en grøn beskæftigelsesindsats. En sådan indsats kan medvirke til at:

–       Ledige får kompetencer på klima- og miljøområdet, hvor der vil være en voksende efterspørgsel i de kommende år.

–       Ledige kan bidrage til skabelsen af nye bæredygtige job.

–       Ledighed kan blive en ressource i lokale omstillingsprocesser.

Ideen er at koble uddannelse for bæredygtig udvikling sammen med de konkrete aktiviteter, som ildsjælene og praktikkerne arbejder med i civilsamfundet og i private og offentlige virksomheder. Derved opnår de ledige nogle unikke kompetencer, der vil gøre dem til attraktive medarbejdere i virksomheder, kommuner og lokalsamfund, der har fokus på bæredygtig omstilling.

Grøn jobskabelse

Lige som det er gået med vindmølleindustrien og økologiske fødevarer, er der et spirende jobpotentiale inden for grøn omstilling. I kommuner der har grøn omstilling på dagsordenen, vokser det frem med virksomheder og initiativer, der har grønne jobpotentialer. F.eks. ProjektZero i Sønderborg hvor lokale omstillingsaktiviteter har skabt 800 job, på baggrund af en vision om at kommunen skal være CO2-neutral i 2029. Økosamfundet Dyssekilde der just har fejret 25 års jubilæum, er den 5. klynge i Halsnæs kommunes erhvervsstrategi. Og fødevarefællesskaber og gårdbutikker skaber grundlag for ny arbejdspladser med udgangspunkt i lokal fødevare.

Beskæftigelsesreformen skal medtænke klima og miljø.

Det spirende felt er et godt læringsrum for mennesker der gerne vil virke inden for grøn omstilling. Undervisningen foregår på steder, hvor der arbejdes med omstilling i praksis. Her laver kursisterne projektopgaver, som de lokale praktikere kan have stor glæde af. Det kunne være i det økologisk landbrug, der vil arbejde med turisme eller social farming, et industrikvarter der vil lave en industriel symbiose, eller en kommune der har økologiske/bæredygtige ambitioner, som fx Lejre Økologiske Kommune. I et sådan læringsrum vil kursisternes engagement og tværfaglighed give praktikere nye ideer og faglige input, der i den sidste ende kan føre til innovation og iværksættelse af nye jobmuligheder.

Virkemidlerne i jobskabelsen er aktionslæring, der foregår der hvor omstillingen sker i praksis. Her kan der skabes et jobmatch mellem virksomheder der vækster og ledige der søger job. Da undervisningen er praksisnær, er de ledige hele tiden i direkte kontakt med netværk, de senere hen kan bruge i deres jobsøgning eller –skabelse. Lokale væksthuse kan desuden skabe rammer for et grønt og innovativt iværksættermiljø, der kan udvikle produkter som fremtiden kalder på.

Lediges ventetid er en ressource

Omstillingsagent, der laver 6 ugers kurser for ledige, er et eksempel på en grøn beskæftigelsesindsats. Taglandbruget ØsterGRO er en af fem foreninger/virksomheder, der benytter sig af kursets Omstillingsbutik. De har tre projekter i butikken, hvor de gerne vil have hjælp til at lave:  

–       En forretningsplan der kan udvikle bylandbrugets økonomi.

–       Undervisningsmaterialer til forskellige alderstrin om fx. høns, bier og planter.

–       Metode til jordforbedring af de mange tons jord de i foråret fik løftet op på taget.

 

I 2013 lavede Omstillingsagent to kurser med base i Lejre Økologiske Kommune. Aldersspredningen var 24 til 60 år. Uddannelsesmæssigt spændte kursisterne fra sosu-assistent, håndværker, pædagog, jordmor, lærer, miljøtekniker, antropolog, agronom og astrofysiker – de sidste to med en Ph.d. Spændvidden skabte et fagligt og socialt miljø, der løftede undervisningen og projekterne op på et niveau ingen havde drømt om.

Beskæftigelsesreformen skal medtænke klima og miljø.

Kommunens klima- og bæredygtighedskoordinator, Tina Unger, bidrog med oplæg om den omstilling Lejre er i gang med. I forbindelse med projektfremlæggelserne udtalte hun: ”Mange af projekterne kan kobles direkte på igangværende aktiviteter. Kursisterne har været rigtig gode til at tænke sig ind i de muligheder, som økologien giver for Lejre. Derfor er projekterne en god inspiration for os her i Lejre”. Et år efter er 80 % af kursisterne enten i job eller uddannelse.

En grøn beskæftigelsesindsats kan skabe en meningsfuld sammenhæng mellem landets miljø- og klimapolitik, de potentialer som de grønne praktikere og ildsjæle er bærere af, og de lediges behov for uddannelse og arbejde. Visionen må være, at 25 % af alle beskæftigelsesmidler bliver brugt i en klima- og miljømæssig kontekst.

 

Af Ditlev Nissen, formand, Landsforeningen for Økosamfund