Select Page
Hvornår:
11. oktober 2019 kl. 16:00 – 18:00
2019-10-11T16:00:00+02:00
2019-10-11T18:00:00+02:00
Hvor:
Rådhuspladsen

Facebook event:

https://www.facebook.com/events/r%C3%A5dhuspladsen-1550-k%C3%B8benhavn-v-danmark/folkets-klimamarch-k%C3%B8benhavn-c40-byernes-topm%C3%B8de/530438764428898/

𝗞𝗟𝗜𝗠𝗔𝗧𝗢𝗣𝗠Ø𝗗𝗘 𝗜 𝗞Ø𝗕𝗘𝗡𝗛𝗔𝗩𝗡 – 𝗡𝗨 𝗩𝗜𝗦𝗘𝗥 𝗩𝗜 𝗩𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗩𝗜𝗟𝗝𝗘 𝗧𝗜𝗟 𝗚𝗥Ø𝗡 𝗢𝗠𝗦𝗧𝗜𝗟𝗟𝗜𝗡𝗚 (English version below)
Borgmestre fra verdens største byer, der sammen repræsenterer over 650 mio. mennesker, mødes i København 10-11. oktober for at forhandle fremtiden for byernes grønne omstilling. Derfor vil Folkets Klimamarch København igen gå i gaderne. Det gør vi den…
➡ 11. oktober kl. 16:00 på Rådhuspladsen. ⬅

Verdens øjne er rettet mod København. Vi har dermed en unik mulighed for at fortælle verden, at byerne skal bidrage til en grøn og retfærdig omstilling. Københavnere kræver dette i solidaritet med dem, som klimakrisen rammer hårdest.

𝗗𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥 𝗚𝗔̊𝗥 𝗩𝗜…
– For at C40 byerne sætter konkrete reduktionsmål for deres klimaaftryk som bygger på Parisaftalens 1,5-gradersmål, samt global klimaretfærdighed.
– For et København, der foretager en omgående omstilling til 100% vedvarende energi uden et uholdbart højt forbrug af importeret biomasse.
– For et København, som viser vejen globalt ved at tage ansvar for at reducere alle drivhusgasudledninger forårsaget af byen og dens indbyggere.

𝗢𝗠 𝗢𝗦
Vi er et lille netværk af borgere med forskellig baggrund og erfaring med græsrodsarbejde og mobilisering. Vi er drevet af en følelse af ansvar for at bevæge verden i en mere social retfærdig og miljømæssigt bæredygtig retning. Vi samarbejder med danske og internationale organisationer, der arbejder for samme mål.

https://www.klimamarchkbh.com/
https://www.liveliketomorrow.dk/

𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛 𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗢𝗡
Mayors from the world’s biggest cities, representing some 650 million citizens, will meet in Copenhagen October 10-11. They will discuss the future of the cities’ green transition. People’s Climate March Copenhagen will therefore return to the street…
➡ October 11, 16:00 at Rådhuspladsen (City Hall Square) ⬅

Eyes are fixed on Copenhagen. This is an unique opportunity to tell the world that our cities must contribute to a just and rapid transition. Copenhageners demand this in solidarity with those people, the climate crisis will hurt the most.

𝗪𝗘 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗡𝗗…
– that the C40 cities will implement tangible reduction targets for their climate footprints, based upon the 1,5 degree target of the Paris Agreement and global climate justice.
– that Copenhagen will implement an immediate transition to 100% renewable energy without an unsustainable dependency on biomass imports
– that Copenhagen leading the way globally by taking responsibility for reducing all greenhouse gas emissions caused by the city and its citizens.

https://www.klimamarchkbh.com/
https://www.liveliketomorrow.dk/