I Bedsteforældrenes Klimaaktion vil vi sikre vore efterkommeres fremtid. Klimaforskerne siger, at det haster.

Hvis den globale opvarmning skal begrænses til højst 1½°, skal CO2-udledningen toppe senest i 2020, men den stiger fortsat. Hvis vi skal klare 2°s målet, er Danmarks CO2-budget på 606 mio. ton, men regeringen har ingen plan for, hvordan vi skal holde det. Ekstremvejret er her allerede, både i Danmark og mange steder i verden. Har vi ramt vig­tige vippe­punkter?

Jo længere vi venter med radikal handling, jo voldsommere bliver opbremsningen.

Vi søger

Bedstefædre og bedstemødre og andre modne mennesker, som vil være med til at blive mange og blive hørt. Vi søger poli­tikere fra alle partier, som tør se vor tids største udfordring i øjnene og gå sammen om den nødven­di­ge poli­tik. Forandringer i vores livsstil? Dem tager vi med, for det gælder bør­nene og de unges frem­tid!

Vi vil

  • informere om de menneskeskabte klimaforandringer og om løsninger og muligheder, der giver håb.
  • synliggøre klimavalgene, som vi allerede går og gør i hverdagen. Nu må vi tale højt om det, for klimakrisen klarer vi kun i fællesskab.
  • påvirke til adfærds- og holdningsændring.
  • arbejde partipolitisk neutralt og markere os i forbindelse med lokale og nationale klima- og miljøsager og poltiske valg.
  • lægge pres på politikerne for at få dem til at føre ansvarlig klimapolitik.

Dét mener Bedsteforældrenes Klimaaktion, som er en temagruppe i 350 Klimabevægelsen i Danmark. Hvad mener DU?

Byd gerne ind med gode idéer og forslag. Kontakt Dorrit Olsen, BKa København (tlf.: 4150 4130; dnoedlund@gmail.com); Kirsten Gullmaj Nielsen, BKa Odense/Fyn (tlf.: 4128 1510; gullmajs@gmail.com); Annegrethe Jørgensen, BKa Aarhus (tlf.: 3013 9691; annegrethejorgensen@gmail.com); Elena Smidt, BKa Nordjylland (tlf.: 2498 6784; elenasmith2212@gmail.com).

På Facebook: Bedsteforældrenes Klimaaktion og Bedsteforældrenes Klimaaktion – aktive

Læs også NyhedsbrevDecember2018 om vores lokalgrupper.

Her finder du et Klima-kompas, samlet af Michael K. Nielsen, BKa København. Det er i 2 dele:

  • Del 1. En letlæselig klimaoversigt, der er lavet for at gøre det nemmere for almindelige mennesker at navigere i klimadebatten
  • Del 2. En mere detaljeret del, med uddybende forklaringer og kildehenvisninger, samt Links til nyttige hjemmesider.

(Billedet er fra Folkets Klimamarch 8.9. 2018 Fotograf: Rasmus Skov Larsen)