I Bedsteforældrenes Klimaaktion vil vi sikre vore efterkommeres fremtid. Klimaforskerne siger, at det haster.

Hvis den globale opvarmning skal begrænses til højst 1½°, skal CO2-udledningen toppe senest i 2020, men den stiger fortsat. Hvis vi skal klare 2°s målet, er Danmarks CO2-budget på 606 mio. ton, men regeringen har ingen plan for, hvordan vi skal holde det. Ekstremvejret er her allerede, både i Danmark og mange steder i verden. Har vi ramt vig­tige vippe­punkter?

Jo længere vi venter med radikal handling, jo voldsommere bliver opbremsningen.

Vi søger

Bedsteforældre og modne mennesker, som vil være med til at blive mange og blive hørt. Vi søger poli­tikere fra alle partier, som tør se vor tids største udfordring i øjnene og gå sammen om den nødven­di­ge poli­tik. Forandringer i vores livsstil? Dem tager vi med, for det gælder bør­nene og de unges frem­tid!

Vi vil

  • informere om de menneskeskabte klimaforandringer og om løsninger og muligheder, der giver håb.
  • synliggøre klimavalgene, som vi allerede går og gør i hverdagen. Nu må vi tale højt om det, for klimakrisen klarer vi kun i fællesskab.
  • påvirke til adfærds- og holdningsændring.
  • arbejde partipolitisk neutralt og markere os i forbindelse med lokale og nationale klima- og miljøsager og poltiske valg.
  • lægge pres på politikerne for at få dem til at føre ansvarlig klimapolitik.

Dét mener Bedsteforældrenes Klimaaktion, som er en temagruppe i 350 Klimabevægelsen i Danmark. Hvad mener DU?

Byd gerne ind med gode idéer og forslag. Kontakt tovholder Annegrethe Jørgensen (tlf.: 3013 9691; annegrethejorgensen@gmail.com) eller Dorrit Olsen, BKa-København (tlf.: 4150 4130; dnoedlund@gmail.com), Kirsten Gullmaj Nielsen, BKa Odense/Fyn (tlf.: 4128 1510; gullmajs@gmail.com), Elena Smidt (tlf.: 2498 6784; elenasmith2212@gmail.com).

På Facebook: Bedsteforældrenes Klima­aktion og Bedsteforældrenes Klimaaktion – aktive

(Billedet er fra et af de første møder i BKa-København. Det øverste billede er fra vores norske søster-organisation.)