I Bedsteforældrenes Klimaaktion er vi bekymrede for børnenes fremtid. Vi vil gøre mere for at sikre den. Noget, der gør en forskel!

Vores omstilling til et mere bæredygtigt samfund går for langsomt. Årstiderne forandrer sig, og eks­trem­vejret er her allerede, både i Danmark og mange steder i verden. Kloden er blevet 1,1° var­mere, og vi risikerer en udvikling, der ikke kan standses.

Vi søger

Bedsteforældre og modne mennesker, som vil være med til at blive mange og blive hørt. Vi søger poli­tikere fra alle partier, som tør se vor tids største udfordring i øjnene og gå sammen om den nødven­di­ge poli­tik. Forandringer i vores livsstil? Dem tager vi med, for det gælder bør­nene og de unges frem­tid!

Vi vil

  • informere om de menneskeskabte klimaforandringer og om løsninger og muligheder, der giver håb.
  • synliggøre klimavalgene, som vi allerede går og gør i hverdagen. Nu må vi tale højt om det, for klimakrisen klarer vi kun i fællesskab.
  • lægge pres på politikerne for at få dem til at føre ansvarlig klimapolitik.

Dét mener Bedsteforældrenes Klimaaktion, som er en temagruppe i 350 Klimabevægelsen i Danmark. Hvad mener DU?

Byd gerne ind med gode idéer og forslag. Kontakt tovholder Annegrethe Jørgensen (tlf.: 3013 9691; annegrethejorgensen@gmail.com) eller Dorrit Olsen (tlf.: 4150 4130; dnoedlund@gmail.com).

På Facebook: Bedsteforældrenes Klima­aktion og Bedsteforældrenes Klimaaktion – aktive

(Billedet viser nogle af medlemmerne i vores nye lokalgruppe i København. Det øverste billede er fra vores norske søster-organisation.